Панчо

• Панчо е съкратена версия на гръцкото име Панайот, което означава всесвят.Значение на буквите в името

Пбогатството на идеи, формирани устойчиви становища, грижа за външния вид, способност на ума да обобщава, желание да се разбере реалността в нейната цялост.
Асимвол на началото, силата и желанието да започнеш нещо и да го осъществиш, желание за духовен и физически комфорт.
Нзнак на протест, отхвърляне на всичко безразборно, вътрешна сила, остър критичен ум, желание за духовно и физическо здраве, трудолюбие и упорита работа, отхвърляне на монотонната и скучна работа.
Ччаст от едно цяло, усещане за единна и неделима принадлежност към цялото.
Осилни и дълбоки чувства, способност да се справят с парите, необходимост от самопознание, желание да се разбере собствената цел, богата интуиция, способност да отделят най-важното и значимото от суетата на живота.