Цветана

• Цветана е славянско име, което произлиза от глагола цъфтя.

• Цветана е естет и обича красивите неща.

• Жените с това име трябва да развиват таланта си в областта на живописта, музиката и гимнастиката.

• Цветана е гостоприемна домакиня и вярна съпруга, която винаги създава уют.

• За притежателките на това име е от голямо значение да им обръщат внимание и да бъдат одобрявани.Значение на буквите в името

Цлидер, склонност към арогантност и високомерие, придържане към традицията, отсъствие на способност да бъдат самотни.
Влекота в комуникацията, възможност за бързо установяване на контакт, реално възприемане на реалността, единство с природата, творческа личност.
Ежелание за себеизразяване, необходимост за взаимен обмен на идеи, тенденция да посредничи в конфликтни ситуации, прозрение, интуитивно разбиране на тайните на света, понякога – прекалена приказливост.
Ттворческа личност, чувствителен характер, интуиция, стремеж към непрекъснато търсене на истината, символът на кръста напомня за преходността на живота и затова не отлагат нещата, които могат да се свършат сега.
Асимвол на началото, силата и желанието да започнеш нещо и да го осъществиш, желание за духовен и физически комфорт.
Нзнак на протест, отхвърляне на всичко безразборно, вътрешна сила, остър критичен ум, желание за духовно и физическо здраве, трудолюбие и упорита работа, отхвърляне на монотонната и скучна работа.
Асимвол на началото, силата и желанието да започнеш нещо и да го осъществиш, желание за духовен и физически комфорт.