Запрян

• Запрян е славянско и означава да спрат бедите.

• В минатото това име се слагало на момчета, за да бъдат предпазени.Значение на буквите в името

Зсилно въображение и интуиция, желанието да се разграничи от външната реалност и да живее в затворен свят, в трудни ситуации оттегляне от решаване на проблема.
Асимвол на началото, силата и желанието да започнеш нещо и да го осъществиш, желание за духовен и физически комфорт.
Пбогатството на идеи, формирани устойчиви становища, грижа за външния вид, способност на ума да обобщава, желание да се разбере реалността в нейната цялост.
Рспособност да не бъдат измамени от външни фактори, способност да проникват в същността, самочувствие, стремеж за активност, смелост, страст и понякога неразумно поемане на риск и авантюризъм, склонност към догматизъм в разсъжденията.
Яразвитие на чувството за собствено достойнство, преследване на любов и уважение у другите, способност да получат това, което искат.
Нзнак на протест, отхвърляне на всичко безразборно, вътрешна сила, остър критичен ум, желание за духовно и физическо здраве, трудолюбие и упорита работа, отхвърляне на монотонната и скучна работа.