Български народни приказки

В тази категория има 928 приказки, разпределени в 93 страници.

Рейтинг: 10 от възможни 10 - гласове 3518

Три умни глави

Натежали дългите години на една стара върба. Тя клюмнала и се навела безпомощно над дълбоката река. По пътя минали трима шопи - три умни глави. Видели върбата, спрели се и...

Триста умници

Триста души умници тръгнали да секат една гора. Нарамили брадвите нагоре с топоришките и вървели, вървели, уморили се и седнали да си починат. Добре, ама като седели, объркали...

Тримата инатчии

Трима другари, като вървели един път през гората, срещнал ги някой си и ги поздравил. Те му отговорили и тримата. И веднага се запрепирали. - Тоя човек мене поздрави - казал...

Торбаланци

Живели си сами-самички един дядо и една баба. Нямали си нищо-нищичко: ни син, ни щерка, ни кокошка, ни козица, ни крава, ни магаренце. Дядо ходел от къща на къща, сечел дръвца...

Страхливият мъж

Мъжът на една жена бил много страхлив. Толкова страхлив, че комар да бръмнел — и сърцето му се обръщало. Веднъж тоя мъж отишъл в гората за дърва. Като вървял по една пътека...

Според мястото - и мярката

Един човек ходел с каручката си от село на село, продавал разни басми и се прехранвал. Веднъж, като минавал през една гора, срещнали го разбойници. - Стой! Човекът спрял каруцата...

Снежанка

Едно време в едно далечно царство имало един дядо и една баба. Хубаво и сговорно си живели те на белия свят, само едно им било мъчно — нямали си деца. Тежко било на двамата...

Случка в гората

Отдавна пладне е минало. Гората мълчи и лениво дреме под душната омара. Наоколо е всичко тихо. В тия сънливи часове из храстите иззад дърветата, от разни пътечки, един след...

Сивчо и Жълтуша

Сдружили се вълк и лисица. Вълкът се викал Сивчо, лисицата - Жълтуша. Тръгнали Сивчо и Жълтуша от дол в дол, от гора в гора - лов да ловят, сладко да се гостят. Видели кокошка...

Сила и хитрост

Един циганин, като скитал от село на село, минал през една планина и попаднал при една овчарска колиба. - Ха, овчарят ще ме гости с мляко и сирене - казал той и се отбил в...