Български народни приказки

В тази категория има 928 приказки, разпределени в 93 страници.

Рейтинг: 10 от възможни 10 - гласове 3518

Що е щастие

Три момчета овчарчета, другарчета, често изкарваха стадата си далеко от село към гората. На това място имаше едно батлясало изворче, което едвам цъцреше, затрупано от попадали...

Приказка за пуяка

Веднъж пуякът станал цар. Разположи се той в своя дворец, яде, пие, радва се на честта си и на царската си челяд. Всичко си имаше той - министри, придворни, слуги, слугини...

Приказка за приказката

Е, Бобо, ти пак искаш приказка, и то дълга приказка. Но знаеш ли ти, че дълги приказки вече няма? Едно време имаше една дълга приказка. Най-дългата на света. Главата й беше...

Познавачът от Умниково

Бай Станьо Познавачът се връщаше пешком от града с тежък товар на гърба. Времето беше горещо. Уморен и изпотен, той спираше често да си почива. По едно време го настигна автомобил...

Петачето ми дай

Едно време имало двама приятели - Райко и Брайко. Те често обичали да се лъжат и надхитряват. Затова не си вярвали един на друг. Веднъж Райко задлъжнял на Брайко едно петаче...

Папай, Маринчо, плюскай, Черньо!

Една жена имала двама сина: Маринчо - доведен - и Черньо - заварен. Като им давала да ядат, тя викала на Маринчо: - На̀, папай, Маринчо! А на Черньо думала: - На̀, плюскай...

Орел и лисица

Един орел си направил гнездо на едно голямо дърво сред гората и измътил малки голи орлета. Под същото дърво кума Лиса си изровила дупка, поселила се там и завъдила челяд...

Най-справедливият

На един сиромах човек му се родило дете. Той много се зарадвал и решил да му намери най-справедливия човек на света за кръстник. И тръгнал тоя сиромах да търси най-справедливия...

Мързелив, но досетлив

Една майка често придумвала малкия си син да става рано, защото - който рано става, бива късметлия. Една сутрин пред изгрев слънце той сладко спял, а майка му стояла над него...

Мързеливец

Две врабчета си направили гнездо сред лозето на един мързелив човек, до корена на една лозица. Дошло време да се копае лозето. Мързеливецът нарамил мотиката и отишъл да копае...