Български народни приказки

В тази категория има 928 приказки, разпределени в 93 страници.

Рейтинг: 10 от възможни 10 - гласове 3658

Два брата

Ние бяхме двама братя цигани. Отидохме на дърва, набрахме, седнахме да си починем. Брат ми рече: - Сега какво сме гладни, да има една бяла, пребяла погача, да се наручаме...

Дявол и свинар

Веднъж дяволът искал да изхитри свинаря, да го прати някъде и да му вземе свинете. Отишъл при него и го заприказвал: - Добър ден, свинарко, откъде си? - Накъдето гледат на...

Дядо Божил и дяволът

Дядо Божил спал на сянка под една върба, близо до една стара запустяла воденица. Вечерта се върнал в къщи, навечерял се и седнал на прага да изпуши една лула тютюн. Добре...

Чудната торба

Живели някъде си на света един мъж и една жена. Мъжът посял просо и то се родило толко хубаво, че и до днес врабците за него приказват. Но не щеш ли, отведнъж духнал вятър...

Богатият Мравей

Мравеят натрупал големи богатства. Спрял се в къщата си, трепери, пази натрупаното, не смее навън да се подаде, да не би някой да му поиска нещо. Добре, ала му дотегнало да...

Ангелът на справедливостта

Едно време имало някъде си един беден и добър човек. Той се трудил от сутрин до вечер да изкара прехраната си и да спечели някоя и друга пара. Но кой знае как, не му вървяло...

Връщането

Какво е това чудновато животно, което върви едва-едва край стената на отсрещния плочник? То прилича на котка, но цялото е изкаляно, почернено от сажди, като въглищар. Едното...

Пътешественик

Мър-мър изскочи от зимника тичешком. Сърцето му се пръскаше от мъка. Той не смееше да се обърне и да погледне назад. Там лежеше мъртъв единственият му приятел и сега той беше...

Побратими

От тоя ден те бяха вече побратими. От тоя ден Мър-мър заживя нов живот. В зимника беше полутъмно и влажно. Старият котарак имаше три гнезда в три различни къта. - Защо ти...

Скитникът

Дворчето беше тясно и тъмно. Мър-мър бързо пое към вратата, после смело пресече улицата и се вмъкна в насрещната градина. Тук той спря за минута, мръдна два пъти мустака и...