Сивчо и Жълтуша

Сдружили се вълк и лисица. Вълкът се викал Сивчо, лисицата - Жълтуша.

Тръгнали Сивчо и Жълтуша от дол в дол, от гора в гора - лов да ловят, сладко да се гостят.

Видели кокошка.

- Сивчо, Сивчо - завикала лисицата, - ето кокошка.

- Кокошка ли! По-голямо гледай, Жълтушо, по-голямо гледай, че ще те изтърбуша.

Вървят пак Сивчо и Жълтуша от дол в дол, от гора в гора, лов да ловят, сладко да се гостят.

Видели кон.

- Сивчо, Сивчо, гледай кон! - викнала Жълтуша.

- Ето на̀, за нас е кон - по прилика и по закон - казал Сивчо и попитал другарката си:

- Виж, кървави ли ми са очите?

- Кървави са, куме Сивчо.

- Е, ще си хапнем месце, кумичко Жълтушко.

Хвърлил се Сивчо, хванал коня - изяли го.

- Е, то било лесно - казала Жълтуша. - Защо пък вълк да ми заповядва. Аз ще си намеря лисица и о нея ще ходя, та аз да заповядвам.

Оставила Жълтуша Сивчо, намерила си другарка, жълта като нея, кръстила я Опашана и тръгнали от дол в дол, от гора в гора - лов да ловят, сладко да си хапнат.

Видели кокошка.

- Жълтушо, Жълтушо! - завикала Опашана. - Гледай кокошка!

- Кокошка ли!… По-голямо, по-голямо нещо гледай, Опашано-кокошано!

Тръгнали пак Жълтуша и Опашана от дол в дол, от гора в гора - лов да ловят, сладко да се гостят.

Видели кон.

- Жълтушо, Жълтушо, гледай кон!

- Виж за нас кон - по прилика и по закон - казала Жълтуша и попитала:

- Погледни кървави ли ми са очите, Опашано?

- Кървави са, кървави, Жълтушо.

- Е, тогава ще си хапнем месце, Опашано.

Хвърлила се Жълтуша и хванала коня за опашката. Той си вдигнал крака, ритнал я силно по муцуната и избягал.

Приближила Опашана, погледнала Жълтуша и рекла:

- Я гледай, я гледай! Одеве бяха ти кървави само очите, сега цялото лице ти е кърваво!


Елин Пелин

Предишна: Случка в гората
Следваща: Сила и хитрост