Тримата инатчии

Трима другари, като вървели един път през гората, срещнал ги някой си и ги поздравил.

Те му отговорили и тримата. И веднага се запрепирали.

- Тоя човек мене поздрави - казал единият. - Ние с него сме познати откога, откога!

- Не тебе, ами мене поздрави - рекъл вторият. - Ние с него сме другари още от детинство.

- Тоя човек не поздрави ни тебе, ни тебе, приятелю, а поздрави мене. Ние с него сме стари приятели! - обадил се третият.

Препи рали се приятелите, скарали се и работата дошла до бой.

Тогава един от тях казал:

- Защо се караме? По-добре да отидем при съдията. Нека той реши кой от нас има право.

И станали тримата, та при съдията. Той ги разпитал един по един, изслушал ги и казал:

- Понеже и тримата сте упорити хора, има право оня, който е най-големият инатчия между вас.

И съдията почнал да ги разпитва кой какви инати е проявил през живота си:

Първият почнал:

- Един път бях много болен и лекарят беше ми забранил да ям яйца. Майка ми един ден беше сварила, аз не се стърпях, а грабнах едно и поисках да го изям скришом. Но в това време врата се хлопна, аз се уплаших и го налапах цялото. Влезе лекарят. Като видя, че ми е подута бузата, зачуди се и почна да ме разпитва от що ми е станало това и ме покани да си отворя устата. Аз му направих инат и нито проговорих, нито си отворих устата.

- Тая буца е злокачествена - рече той. - Трябва да я отрежа.

Той извади ножчето, разряза бузата ми и остана смаян, като извади оттам едно яйце. Оттогава ми остана белег на бузата.

Вторият казал:

- Една вечер забравихме да заключим вратата, преди да си легнем. През нощта в къщата се вмъкнаха разбойници и почнаха да обират всичко. Напразно жена ми ме молеше да стана и да прогоня разбойниците. Заинатих се и не мръднах от мястото си. Те обраха всичко. Най-после грабнаха и чергата, с която бях покрит. Аз пак не станах.

Третият разправил:

- Един път ме заболя зъб и аз отидох при доктора. Той ме прегледа и ме попита кой зъб ме боли. Аз се заинатих и не му казах.

- Нали си лекар - познай сам!

Тогава той ми прегледа внимателно зъбите и извади един.

- Навярно този е болният - каза той, като го сложи пред мене.

- Не! Не е тоя - отговорих му аз.

Той извади друг.

- Този ли е?

- И този не е!

Той извади друг, след това друг, докато ми извади всичките зъби и аз пак не му казах кой е болният.

Съдията ги изслушал е търпение и казал:

- И тримата сте големи инатчии, затова и тримата имате право. Оня човек е поздравил и тримата, но не от почит, а от страх.


Елин Пелин

Предишна: Триста умници
Следваща: Торбаланци