Абатство

• АБАТСТВО - Ако сънувате абатство - ще имате морални или интелектуални затруднения; ако е развалено - идва край на мъките ви или поне те няма да продължават дълго.

• Абатство - Обител на душата. Закрила. Възвишени идеали. Несъкрушима вяра.