Авел

• АВЕЛ (Библейски брат на Каин) - Ако сънувате или разговаряте с Авел - скръб; ако сте вие - ще имате големи грижи.