Табела, табло, таблица

• ТАБЕЛА, ТАБЛО, ТАБЛИЦА - Ако сънувате, че гледате четете или правите табло, табели или таблици - ще се занимавате с изследователски работи.