Цвете карамфил

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________1111______________________________
_______________1¶¶¶¶¶¶¶1__________________________
_________¶11¶11¶¶¶1¶¶111111_______________________
_______1¶¶¶¶¶¶¶1_11¶¶_1¶¶¶¶¶______________________
_______¶¶111111¶¶_1¶1¶¶¶11¶¶¶_____________________
_______¶111¶111¶¶_1¶¶¶1111¶¶1_____________________
_______¶¶11¶¶111¶¶¶¶¶111¶¶________________________
____111111_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶________________________
___¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11_______________________
__¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶__________________1____
__¶111¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶1_11111¶¶_________________¶¶___
__¶¶¶¶1111¶¶11111¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶_______________1¶¶___
___1¶¶_1¶111¶¶1¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶111__________1¶¶¶___
_____¶¶¶¶1¶¶¶1_¶¶¶¶¶___11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶¶___
_____1¶¶¶¶1¶____111__________¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶¶___
_______________________________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶___
__________________________________¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶___
__________________________________1¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___
____________________________________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___
_____________________________________¶¶¶_1¶¶¶¶____
______________________________________1¶¶1¶¶1_____
_______________________________________1¶¶¶1______
_________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶1____
_______________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶___
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶_
___________________11¶¶¶¶¶¶¶¶1________________¶¶¶¶
_______________________________________________1¶¶