Година, като пита с мед,
ще изобилстваш от късмет!