Ново късметче таз година, с колегите - сговорна
дружина!