Чесънче - скилидка тънка
дяволи ще гони вънка,
а пък с люспица от леща
чака те любов гореща!