Тази година ще ти провърви -
награди ще спечелиш и много пари.