Щом от дрян намериш клонка,
то е все едно иконка -
вярата ти в този час
ще порасне, зная аз.