Новата година нов късмет ти прати.
В бизнеса постигаш завидни резултати.