Таз година работата ти се пада,
ала и парите за награда.