Важно е през новата година
да отдеш в магазина,
нов портфейл си избери,
падат ти се купища пари!