И тази година
добър късмет улучи -
пада ти се здраве
и благополучие.