Не се шегувам, ти печелиш –
късмета скоро ще намериш.