Текст арт Мимики / Физиономии

В тази категория има 43 арт текстове, разпределени в 5 страници.

Рейтинг: 4 от възможни 10 - гласове 899

Човече

── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──
── ── ── ── ── ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ── ── ── ── ──
── ── ── ── ▄▀ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▀▄ ── ── ── ──
── ── ── ▐▌ ▒▒ ██ ██ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ██ ██ ▒▒ ▐▌ ── ── ──
── ── ── ▐▌ ▒▒ ██ ██ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ██ ██ ▒▒ ▐▌ ── ── ──
▐▌ ▀▄ ── ▐▌ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▐▌ ── ▄▀ ▐▌
▐▌ ▒▒ ▀▄ ▐▌ ▒▒ ▐▌ ▀▄ ▄▀ ▀▄ ▄▀ ▀▄ ▄▀ ▐▌ ▒▒ ▐▌ ▄▀ ▒▒ ▐▌
▐▌ ▒▒ ▒▒ ▐▌ ▒▒ ▐▌ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▐▌ ▒▒ ▐▌ ▒▒ ▒▒ ▐▌
── ▀▄ ▒▒ ▐▌ ▒▒ ▐▌ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▐▌ ▒▒ ▐▌ ▒▒ ▄▀ ──
── ── ▀▄ ▐▌ ▒▒ ▐▌ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▐▌ ▒▒ ▐▌ ▄▀ ── ──
── ── ── ▐▌ ▒▒ ▐▌ ▄▀ ▀▄ ▄▀ ▀▄ ▄▀ ▀▄ ▐▌ ▒▒ ▐▌ ── ── ──
── ── ── ▐▌ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▐▌ ── ── ──
── ── ── ▐▌ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▐▌ ── ── ──.

Виж този текст арт

Човече не харесвам

___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________1¶¶¶¶¶¶¶¶1_______
________¶11____________¶11______¶1________¶¶1_____
______¶1___¶¶1_____1¶¶___1¶¶___¶____________¶¶____
____¶1____1¶1¶_____¶1¶¶_____1¶¶¶____111111111¶¶___
__1¶______1¶¶¶_____¶¶¶1_____1¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_
__¶_______1¶¶¶_____¶¶¶1____¶¶___________________¶¶
_¶__________1_______1______¶¶___________________1¶
¶__________________________1¶1_________________1¶¶
¶___________________________1¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
¶__________111_____111_______1¶_______________1¶__
¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____1¶________________1¶_
¶_______¶¶____1¶¶¶____1¶¶_____1¶1_____________1¶1_
¶______11______________¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_¶__________________________11__¶1¶_____¶1________
_1¶_________________________1__¶1_¶_____¶¶________
__¶¶_____________________111__¶¶__¶______¶¶_______
____¶¶________________111___¶¶____¶______¶¶_______
_____1¶1________111111____1¶1_____¶¶¶¶¶¶¶_________
_______¶¶¶11___________1¶¶¶_________1111__________
__________111¶111111¶111__________________________

Виж този текст арт

Човече

8888888888888888888888888888______________________
8888888888888888888888888888______________________
8888888888888888888888888888____88________________
8888888888888888888__8888888____88________________
8888888888888888888__8888888____8_________________
8888888888888888888__888888____88_________________
8888888888888888888__888888____88_________________
8888888888888888888__888888____88_________________
8888888888888888888__888888____88_________________
8888888888888888888__888888____8__________________
8888888888888888888_888888_____88_________________
88888888888888888888888888________________________
88888888888888888888888888________________________
88888888888888888888888888________________________
8888888888888888888888888_________________________
888888888888888_________________________8_________
888888888888____888888888_______________8888______
888888888___8888888888888_____________888__8______
888888____888888888888888_________88888___________
8888888__8888888888888888____88888________________
88888888888888888888888888888_____________________
888888888888888888888888__________________________
888888888888888888888888__________________________
888888888888888888888888__________________________
888888888888888888888888__________________________
888888888888888888888888__________________________

Виж този текст арт

Човече се почесва по главата

___________________________________________________¶
_________________________________________________¶¶¶¶¶
__________________________________________________¶¶¶¶
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶
__________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶____¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶__________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶_____¶¶¶¶__¶¶___¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶___¶¶____¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶____________¶_________________¶¶¶¶
______¶¶¶¶___¶¶¶¶______________________________¶¶¶¶
________¶¶¶__¶¶¶________________________________¶¶¶
_________¶¶¶_¶¶¶________________________________¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶____¶¶_________________________¶¶¶
_____________¶¶¶¶____¶¶________________________¶¶¶
_____________¶¶¶¶____¶¶¶______________________¶¶¶¶
______________¶¶¶¶____¶¶¶¶___________________¶¶¶¶
______________¶¶¶¶______¶¶¶¶________________¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶
________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶__________¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶______________¶¶¶

Виж този текст арт

Усмихнато човече

________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
______¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶________
_____¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶______
____¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶_____
___¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶_____¶¶¶________¶¶¶¶______¶¶¶____
__¶¶¶_______¶¶¶______¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶___
_¶¶¶¶________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶______¶¶¶___
_¶¶¶__________¶¶¶_____¶¶¶¶_______¶¶¶¶__
_¶¶¶______________________________¶¶¶__
_¶¶¶______________________________¶¶¶__
_¶¶¶____¶¶_________________¶¶_____¶¶¶__
_¶¶¶____¶¶¶________________¶¶_____¶¶¶__
_¶¶¶¶____¶¶¶______________¶¶¶_____¶¶¶__
__¶¶¶____¶¶¶_____________¶¶¶_____¶¶¶¶__
__¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶___
__¶¶¶¶_______¶__¶__¶____________¶¶¶¶___
___¶¶¶¶______¶__¶__¶___________¶¶¶¶____
___¶¶¶¶______¶_____¶___________¶¶¶¶____
____¶¶¶¶______¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶_____
_____¶¶¶¶___________________¶¶¶¶_______
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________

Виж този текст арт

Дявол с изплезен език

__________________¶________________¶
_________________¶¶________________¶¶
_______________¶¶¶__________________¶¶¶
_____________¶¶¶¶____________________¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶____________________¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶______________________¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶______________________¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶________¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶
___¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶___O_¶¶¶¶¶__O__¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
_¶¶¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
___¶¶_____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
___¶¶______¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
____¶¶______¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
_____¶¶______¶¶¶_______________________¶
_____¶¶________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
______¶¶________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
_______¶¶__________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶___________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________________________¶¶¶¶¶¶¶

Виж този текст арт

Човече с изплезен език

__________________________________________________
__________________oSSo__________SSSo______________
_________________8¶¶¶¶S________$¶¶¶¶S_____________
_________________¶¶¶¶¶8________¶¶¶¶¶S_____________
_________________¶¶¶¶¶8________¶¶¶¶¶S_____________
_________________$¶¶¶¶$________¶¶¶¶¶S_____________
_________________$¶¶¶¶$________¶¶¶¶¶S_____________
_________________¶¶¶¶¶8_______S¶¶¶¶¶S_____________
______ooo_______o¶¶¶¶¶S_______$¶¶¶¶$______________
____o$¶¶¶8______8¶¶¶¶¶_______8¶¶¶¶¶o______________
____S¶¶¶¶¶______S¶¶¶¶S______o¶¶¶¶¶$_______________
____S¶¶¶¶¶________oo_________$¶¶¶$o_______________
____S¶¶¶¶¶o____________________o__________________
____o¶¶¶¶¶8____________________________S88S_______
_____8¶¶¶¶¶o_________________________S¶¶¶¶¶8______
_____o¶¶¶¶¶¶o_____________________S$¶¶¶¶¶¶¶o______
______S¶¶¶¶¶¶8So_______________o8¶¶¶¶¶¶¶¶8o_______
__8$$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$8So_______oS$¶¶¶¶¶¶¶8So_________
o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$S_____________
¶¶¶¶Soooo8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8o_______________
¶¶¶$_____o$¶¶¶8S8¶¶¶¶$$$¶¶¶$88So__________________
¶¶¶¶$88Soooo8$¶¶¶¶¶$S_____________________________
o$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$So_______________________________
___oSS8$$$$$$So___________________________________

Виж този текст арт

Тъжно човече

________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
______¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
_____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
____¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
___¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶_____¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____
__¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___
_¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___
_¶¶¶_______¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶__
_¶¶¶___________________¶¶¶¶¶______¶¶¶__
_¶¶¶____________________¶¶¶_______¶¶¶__
_¶¶¶_____________________¶________¶¶¶__
_¶¶¶_____________________________¶¶¶¶__
_¶¶¶¶____________________________¶¶¶___
__¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶___
__¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶____
___¶¶¶¶___¶¶______________¶¶__¶¶¶¶¶____
____¶¶¶¶_¶_________________¶_¶¶¶¶¶_____
_____¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶______
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________

Виж този текст арт

Влюбено човече с изплезен език

___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__
__¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_______¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶______
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__¶¶¶¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶_____
___________________¶¶¶___¶¶____¶¶¶
___________________¶¶¶___¶¶____¶¶¶
____________________¶¶¶_______¶¶¶
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Виж този текст арт

Човече балон

111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶
111111111111¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶
11111111¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶
111111¶¶¶¶______________________¶¶¶¶
11111¶¶____________________________¶¶
111¶¶________________________________¶¶
11¶¶_______¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶________¶¶
1¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶________¶¶
¶¶________¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶
¶¶_________¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶__________¶¶
¶¶______________________________________¶¶
¶¶______¶¶¶__________________¶¶¶________¶¶
1¶¶_______¶¶¶______________¶¶¶_________¶¶
11¶¶________¶¶¶¶________¶¶¶¶__________¶¶
111¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
11111¶¶____________________________¶¶
1111111¶¶¶______________________¶¶¶
1111111111¶¶¶________________¶¶¶
111111111111¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
111111111111111111¶¶¶¶¶¶
11111111111111111¶¶____¶¶
1111111111111111¶¶______¶¶
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
11111111111111111111¶¶
1111111111111111111¶¶
11111111111111111¶¶¶
1111111111111111¶¶
1111111111111111¶¶
11111111111111111¶¶
11111111111111111¶¶
111111111111111¶¶¶

Виж този текст арт