Приказки на Ханс Кристиан Андерсен

В тази категория има 51 приказки, разпределени в 6 страници.

Рейтинг: 2 от възможни 10 - гласове 1935

Доктор Бартек

Преди стотици години в едно село живеел с майка си момък. Името му било Бартоломей, но всички го наричали Бартек. Майка му работела на имота на господаря, синът й помагал...

Холгер Датчанина

Има в Дания един старинен замък, наречен Кронборг. Той се издига на брега на пролива Ересунд, дето всеки ден минават стотици големи кораби - английски, руски и пруски. Всеки...

Последният сън на стария дъб

В гората, на стръмния бряг край самото море, растеше стар, престарял дъб. Той беше на триста шейсет и пет години, ала за дърветата годините са същото, каквото са за нас, хората...

Гърло от бутилка

В една тясна крива улица между другите схлупени къщурки се издигаше висока дървена къща. Годините се бяха пошегували с нея тъй, че от която и страна да я погледнеше човек...

Нещо

Искам да направи нещо - каза най-старият от петимата братя, - искам този свят да има някаква полза от мене! Нека положението ми си остане най-скромно - не е беда. Стига само...

Бъзова майчица

Имаше някога едно момче. Веднъж то излезе на разходка, намокри си нозете и настина. Никой не можа да разбере как стана това, защото времето беше съвсем сухо. Майка му го съблече...

Сянка

В топлите страни слънцето пече много силно. Там хората стават от жегата съвсем кафяви, а в най-топлите земи - дори напълно черни. Впрочем това, което ще разкажем тук, се случи...

Цветята на малката Ида

Бедните ми цветя, съвсем увехнаха! - каза малката Ида. - Снощи бяха тъй хубави, а сега главичките им са клюмнали. Защо става тъй? - попита тя студента, който седеше на канапето...

Пет в една шушулка

В една шушулка седяха пет грахови зърна. Зърната бяха зелени и шушулката беше зелена, затова те мислеха, че и целият свят е зелен. И туй, разбира се, беше напълно естествено...

Сребърната паричка

Имаше някога една сребърна паричка. Тя излезе от монетолеярницата чистичка, беличка - затъркаля се и задрънка: - Ура! Сега ще тръгна по белия свят! И тръгна. У кого само не...