Приказки от славянските народи

В тази категория има 101 приказки, разпределени в 11 страници.

Рейтинг: 3 от възможни 10 - гласове 2420

Кралицата на Балтика

Някога в глъбините на Балтика се издигал дворецът на кралица Юрата. Стените на този дворец били от чист кехлибар, праговете му от злато, покривът от рибени люспи, а прозорците...

Краденото не насища

Дядо Иван имаше двама сина. Когато поотраснаха, бащата им рече: - Момчета, вече е време да се заловите за някоя полезна работа! Кой от вас ще започне пръв? Но дядо Ивановите...

Защо борсукът и лисицата живеят в дупки

Разказват, че някога животните нямали опашки. Само царят на животните - лъвът - имал опашка. Лошо живеели животните без опашки. Зимно време горе-долу прекарвали, но през лятото...

Дяволът-крадец

Отишъл веднъж един старец на нивата да оре. Взел си за обед една баничка. Сложил си я в колата и захванал да оре. Орал що орал, но се изморил и мръднал към колата да се подкрепи...

Разбойнишка булка

Имало един богат селянин. Той живеел с жена си и едничката си дъщеря в голяма къща, най-голямата в селото. Веднъж го поканили на сватба. Тръгнал селянинът с жена си, а момата...

Петел, котарак и лисица

Имало един старец. Той живеел в малка хижа заедно с петела и котака си. Тръгнал веднъж в гората за дърва и казал на котака: - Мацане, донеси ми към пладне обяд, но кажи на...

Пан Котаран

Остарял пан Котаран. Излежавал се край огнището, мъркал и го мързяло да лови мишки. А мишките вече не се страхували от него. Цял ден тропали ръченица покрай малката възглавница...

Къде е щастието

Риналд бил каменоделец. Родителите му били умрели, па нямал и близки роднини. Живеел той накрай града, в малка колибка, останала от баща му. Риналд бил здрав момък, висок...

Кулата с мишки

Имало едно време един лош цар. Той живеел в дворец, съграден край езеро, голямо като море. Малко по-нататък от двореца се простирал столичният град. По бреговете на езерото...

Зайовата къща

Зайо Байо и Кума Лиса били съседи. Къщите им в гората се издигали, току-речи, една до друга. Обаче Лисината къща била от лед, а Зайовата от кори и лико. През зимата и двамата...