На всички ти прощаваш и на по-добър живот се наслаждаваш.