Олимпийския купа номер едно

────────────────█████████───────────────
──────────────█████████████─────────────
───────────███████████████████──────────
────────────────────────────────────────
────────████████████████████████────────
────────████████████████████████────────
────────────────────────────────────────
█████████─████████████████████─█████████
█████████─████████████████████─█████████
███───────████████────████████───────███
███───────██████───██───██████───────███
─███──────█████──████────█████──────███─
──███─────████─────██─────████─────███──
───███────████─────██─────████────███───
────███───█████────██────█████───███────
─────███──█████────██────█████──███─────
──────███─███████──────███████─███──────
───────██─████████████████████─██───────
────────█─████████████████████─█────────
────────────────────────────────────────
──────────████████████████████──────────
───────────██████████████████───────────
─────────────██████████████─────────────
───────────────███████████──────────────
────────────────────────────────────────
────────────────█████████───────────────
──────────────█████████████─────────────

Виж този текст арт

Езда

__________________________________________________
__________________110__________00_________________
_________________00001______1000000_______________
_________________10000_____00000000000____________
_________________0000011111000000000000___________
________________100000000000000000000000__________
________________000000001__00000000___01__________
________________0000000000_00000000_______________
________________000000000000000000001_____________
_______________00000000000000000000001____________
_____________0000000000000000000000000000000______
_____________000000000000000000000000000110001____
____________0000000000000000000000000000001_100___
___________00000000000000000000000101___100__0001_
___________0000000000000000000__0001______0100001_
_________0000000000000000001___________10000______
________0001000000001___________________000_______
_______100___000000001____________________________
_______001_______000______________________________
_______001_______00__________10000000000000001____
______000_______00000___11000000000000000000000___
_____0000_______00000000000000000000000000000000__
____00001______100000000000000000000000000000000__
_0000000______0000000000000000000000000000000001__
_100001_____10000000000000000000000000000000000___
_________10000000000000000000000000000000000000___
________000000000000000000000000000000000001______
_______1000000000000000000000000000000000000______
___110000000000000000000000000000000000000000_____
1000000000000000000000000000000000000000000000011_
00000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000

Виж този текст арт

Баскетбол

__________________________________________________
______________________1¶¶¶¶¶¶¶1___________________
_____________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________________
____________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
___________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________
___________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________
______111111__________1¶¶¶¶¶¶111__________________
____1¶¶¶¶¶¶¶1__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______________
___¶¶1111¶11¶¶______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____________
__1¶1¶¶¶111¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
___¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________
__________1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_____________¶¶¶¶¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________
______________1¶¶¶1___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
________________1______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
______________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________
_____________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
__________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
_______________1¶¶¶¶¶¶¶___111¶¶¶¶¶¶¶1_____________
_______________1¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶_______________
________________¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶1_______________
________________¶¶¶¶¶¶1______¶¶¶¶¶¶_______________
________________¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶______________
________________1¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶_____________
_________________¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶1____________
_________________¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶1____________
_________________1¶¶¶¶1_________¶¶¶¶¶¶____________
__________________¶¶¶¶1__________¶¶¶¶¶____________
__________________¶¶¶¶___________1¶¶¶¶____________
__________________1¶¶¶____________¶¶¶¶____________
__________________1¶¶¶1___________¶¶¶¶____________
__________________¶¶¶¶¶___________1¶¶¶____________
________________1¶¶¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶___________
______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________¶¶¶¶¶¶__________
___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________1¶¶¶¶¶¶1_________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________1¶¶¶¶¶¶¶1_________
___________1111________________¶¶¶¶¶¶¶¶1__________
_______________________________¶¶¶¶¶¶1____________
__________________________________________________

Виж този текст арт

Мъж със сърф

_______________________________¶¶¶¶¶¶_____________
_______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶___________
______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_________________________________¶¶¶¶¶____________
_________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_________
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_________
_¶¶¶¶¶¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_________
_____________________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶________
_____________________________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶________
_____________________________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_______
_____________________________¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______
_____________________________¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______
_____________________________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶______
_____________________________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______
_____________________________¶¶¶¶_______¶¶¶¶______
______________________________¶¶¶________¶¶¶______
______________________________¶¶¶________¶¶¶¶_____
_____________________________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶____
___________________________¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶____
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
_________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______

Виж този текст арт

Бейзбол

__________________1¶¶¶1_______________¶¶¶¶________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_______________¶¶_¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
_______________¶¶___1____¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
_______________¶¶__1_____¶¶¶¶¶¶¶__________________
________________¶1__¶¶___¶¶¶¶1____________________
________________1¶_______¶¶_______________________
________________¶¶¶111___1¶¶¶¶¶¶__________________
______________¶¶¶¶______1¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶1_____________
____________¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶___________
__________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_____________1¶¶__________
_________¶¶¶¶1_________________________¶¶¶________
_______¶¶¶¶______________________________¶¶¶______
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________________¶¶¶¶____
¶____¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶_________________1¶¶¶__
¶111¶_¶¶¶1______________¶¶____________________¶¶¶_
¶¶___¶11¶______________¶¶_____________________¶¶¶_
_¶¶__¶¶¶____¶_________¶¶___________1¶¶______¶¶__¶¶
__¶¶___¶¶___¶_________¶¶_____________¶¶¶__¶¶¶____¶
___¶____¶¶¶¶¶¶________¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶_____¶
___¶¶_____1¶¶¶________¶¶____________¶¶__1¶¶_____¶¶
____¶¶_______¶________¶¶____________¶¶_1¶¶_____¶¶_
_____1¶_____¶¶______________________¶¶1¶¶_____¶¶__
______¶¶1¶¶¶¶¶_____________________¶¶_¶¶____¶¶¶___
_______¶¶¶¶_¶¶_____________________¶¶¶¶____¶¶1____
________¶¶¶1¶¶____________________¶¶¶___¶¶¶¶______
_________1¶¶¶¶_________________¶¶¶¶___1¶¶¶1_______
_____________¶¶______________¶¶1_____¶¶¶¶_________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶1___________
_____________¶____¶¶¶¶¶___¶¶1_1__¶¶¶______________
____________¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
____________¶¶1____________¶¶_¶___¶_______________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶11__________¶_______________
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________

Виж този текст арт

Дете играе хокей на лед

_____________1¶1____________________________________________
____________¶¶¶¶1___________________________________________
__________1¶¶__1¶___________________________________________
_________1¶¶__1_¶1__________________________________________
_______1¶¶¶¶¶___1¶__________________________________________
______1¶¶¶¶¶¶¶_1¶1__________________________________________
____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________________________________
___1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________________________________
__¶¶___1¶¶¶¶¶1______________________________________________
__1¶1___1¶¶¶1_______________________________________________
___1¶1___1¶_________________________________________________
____¶¶__1¶__________________________________________________
_____¶¶_¶___________________________________________________
_____1¶111__________________________________________________
______1¶_¶111_____________________1111______________________
_______¶¶¶¶1¶¶________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________________
_______1¶___1¶_____________1¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶_______________
_______1¶____¶¶___________1¶¶1111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶______________
________¶1___1¶___________¶¶1111111¶¶1111111¶¶1_____________
_______1¶____1¶__________1¶11111111111111¶¶¶1¶______________
_______¶1__¶1¶¶__________1¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶_¶______________
______1¶___1¶_¶1__________¶¶11¶1_¶11_111_11¶_¶______________
_______1¶11_¶¶1¶1_________1¶¶¶1__111¶111___¶_¶______________
________1¶¶11¶11¶¶¶11______1¶1¶__111_11¶__¶_¶1______________
_________¶¶111¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶11¶¶_1¶¶1_¶111_______________
__________1¶¶1¶¶1¶¶¶11¶¶¶111¶¶1¶111_1_1_1111________________
____________1¶¶____¶¶111111111¶¶11111111¶¶__________________
_____________1¶_____¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶111¶¶_________________
______________¶1_____1111¶¶¶11111111111111¶¶________________
_______________¶¶1¶1_______1¶¶¶¶1111¶¶1111¶¶________________
__________________¶¶1______1¶1¶¶¶¶¶¶¶11111¶1________________
_________________1¶¶¶¶1____¶1111111111111¶¶_________________
_________________¶11¶11¶1_¶¶111111111111¶1__________________
________________¶¶111¶_¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶____________________
_______________1¶11111¶_¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________
_______________¶¶11111¶11¶11111111111¶¶_____________________
______________1¶111¶¶11¶1111111111111¶¶_____________________
_______________1¶¶1111111111111111111¶¶_____________________
__________________1¶¶1111111111111111¶1_____________________
___________________¶¶1¶¶¶¶1¶1111¶¶¶¶¶1______________________
______________1¶¶¶¶1111¶¶¶11111111111¶1_____________________
_________11¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶11111111¶1_____________________
_______¶¶¶¶¶1¶¶111111111¶¶1_1¶¶111111¶______________________
______1¶_1¶¶11¶¶11111¶¶¶¶____1¶111111¶1_____________________
______1111¶¶111¶¶¶1¶¶11______¶¶111111¶1_____________________
______1¶_11¶11111¶1__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111__________________
_______¶11_1¶1111¶¶____________¶1111111¶¶¶¶1_________1______
________¶11_¶¶111¶¶____________¶¶¶¶1111111¶¶____1¶¶¶¶¶¶¶¶1__
_________¶¶11_¶¶11___________1¶_1¶1111¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
__________111¶¶______________1¶111111___¶1¶____1¶¶¶¶¶1¶¶¶1__
_______________________________1111111111_1¶____11111111____
__________________________________11111111¶1________________

Виж този текст арт

Скейтбордист

__________________________________________________
______¶___________________________________________
____1¶¶1__________________________________________
_____¶¶¶1_________________________________________
______1¶¶¶¶¶¶11_______________1111________________
__________1¶¶¶¶¶¶¶¶1_________¶¶¶¶¶¶_______________
______________11¶¶¶¶¶¶¶1¶1__¶¶¶¶¶¶¶1______________
_________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
__________________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
_____________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶1¶¶¶¶¶¶1____
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__111¶¶1___
_______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1___________
_____________¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶____________
____________¶¶¶¶¶_____1111¶¶11___¶¶¶¶1____________
__________¶¶¶¶¶¶1______________1¶¶¶¶¶1____________
________1¶¶¶¶¶¶1______________¶¶¶¶¶¶¶1____________
____¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1_111111111_____1¶¶¶¶¶¶_____________
____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________
______11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____________
__________1¶1_______________1¶1___________________
___________¶1________________¶1___________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Виж този текст арт

Футболна топка

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████
▓▓▓▓▓▓▓▓███████▒▒▒▒▒▒▒▒▒███
▓▓▓▓▓█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████
▓▓▓▓██▒███▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██
▓▓▓█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒██
▓▓█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒██
▓█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████▒▒▒▒▒▒▒▒█
██▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒████████████▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒█████▒▒▒███▒▒▒███████▒▒████▒▒▒██
███████████▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒█████
█▒███████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████
█▒███████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████
▓█▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███
▓▓█▒██▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██
▓▓▓██▒▒▒▒▒███▒▒▒▒█████▒▒▒▒███▒▒▒█
▓▓▓▓██▒▒▒▒▒▒███████████████▒▒▒██
▓▓▓▓▓███▒▒▒▒▒▒██████████▒▒▒▒██
▓▓▓▓▓▓▓████▒▒▒█████████▒▒███
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▒▒▒▒▒▒████

Виж този текст арт

Фурбол

_________________________________111_¶1___________
________________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶1________
_______________________________¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶1_____
_______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____
_______________________________¶¶¶¶¶¶¶1_1¶¶_______
______________________________¶¶¶11¶____¶¶________
________________________1¶¶¶1¶¶¶___¶1_1¶¶¶________
_____________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___________
___________________¶¶¶¶1_¶¶¶1¶1¶¶¶¶¶¶¶1___________
_______________1¶¶¶¶¶¶¶111¶11111¶¶¶¶¶¶____________
_____________¶¶¶¶___1¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶1____________
_____________¶¶__1¶¶1__¶¶111111111¶¶¶_____________
_____________1¶1__¶¶___¶¶111111111¶¶______________
______________1¶¶_1¶___¶¶1¶1¶111¶¶¶¶1_____________
________________¶¶_¶¶__¶¶_11111¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______1¶¶______
_____________________¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
____________________¶¶____1¶¶____1________________
____________________¶___________¶¶¶_______________
___________________¶¶________¶1_1_¶¶______________
___________________1¶_______¶¶_____¶¶_____________
____________________¶¶¶¶¶¶11¶__¶¶¶¶¶¶_____________
____________________¶¶____¶¶_¶¶_____¶¶____________
____________________¶¶____¶¶__¶¶____¶¶____________
____1_______________1¶___¶¶____¶¶____¶1___________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1__¶¶_____¶1___¶¶___________
__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_____1¶1__¶¶___________
_¶¶¶_¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____¶¶______¶___¶¶___________
¶¶¶¶¶¶________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____1¶¶¶¶¶¶____________
¶1¶1__________________11______¶¶¶¶¶¶¶¶____________
¶¶____________________________¶¶¶¶¶¶¶_____________
______________________________¶¶¶¶¶¶______________
______________________________¶¶¶¶¶¶______________
______________________________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶__
______________________________¶¶¶¶¶___¶¶¶11__1¶¶¶_
______________________________¶¶¶¶¶___¶¶__11¶¶¶1¶¶
_____________________________¶¶¶¶1¶¶1_¶1_11111¶¶¶¶
_____________________________¶____¶¶¶1¶¶¶_111¶¶¶¶_
_____________________________¶_11¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶1__

Виж този текст арт

Вдигане на щанги

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11_____1¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________1¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____________¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶11
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________________
¶¶¶¶¶¶¶1____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________________¶¶
¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11____________________¶¶
¶¶¶¶____________¶¶¶¶11_____11___1______________1¶¶
¶¶¶1__________________11¶¶¶¶¶__1¶1_____________¶¶¶
¶¶¶1_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶¶__________1¶¶¶¶
¶¶¶______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶11__111¶¶¶¶¶¶
¶¶¶1_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶____________¶¶____1¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶___________________¶¶1___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶1__________¶1____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________1¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Виж този текст арт