Приказки на Братя Грим

В тази категория има 142 приказки, разпределени в 15 страници.

Рейтинг: 7 от възможни 10 - гласове 4684

Най-главният

Някога на дъното на едно блато живеели дяволи. Един ден, докато старите дяволи си почивали, а малките дяволчета си играели на „Прескочи кобила“, изведнъж от средата на блатото...

Мъдрият коняр

Живял някога един много проклет и капризен цар. Той имал конюшни, прочути с чистокръвните си жребци. Веднъж, когато отишъл да ги огледа, видял, че най-хубавите му коне са...

Най-сладкото нещо

Живял някога един цар, който имал петима съветници. Четиримата били много глупави и завистливи - денем и нощем мислели как да напакостят на умния съветник Олаф. Затова непрекъснато...

Монах и цар

Живял някога богат търговец. Той имал син, когото много обичал. За нещастие един ден търговецът умрял и момъкът останал сам-самичък на света. От мъка решил да отиде в манастир...

Мнимият гадател

Живял някога старец със своята старица. Били много, много бедни. Един ден останали без троха хляб. След като гладували три дни, старицата отишла при съседите, помолила да...

Морското свинче

Живяла някога една принцеса. В двореца й, под кулата, имало голяма зала с дванадесет прозореца, обърнати към четирите посоки на света. Когато се качвала в залата и поглеждала...

Мръсният брат на дявола

Живял някога беден войник. Той не можел вече да служи и нямало с какво да си изкарва прехраната. Дълго мислил как да излезе от това безрадостно положение, но нищо не могъл...

Неблагодарният син

Веднъж един мъж и една жена седнали на трапезата да ядат печена кокошка. Мъжът видял, че идва баща му и набързо скрил кокошката под масата. Не искал да даде нито парченце...

Младоженецът разбойник

Живял някога един мелничар. Той имал красива дъщеря. Когато пораснала, баща й решил да я омъжи. „Ако се намери някой добър и порядъчен момък, ще я омъжа за него“ - помислил...

Младият великан

Живял някога един селянин. Той имал син, който не бил по-голям от палец и за няколко години не пораснал дори на косъм. Веднъж селянинът тръгнал да оре нивата и момченцето...