Чудният крадец

Веднъж един крадец се вмъкнал посред нощ в един хамбар, видял там много тънки дълги парчета месо и надал вик. Дотичал стопанинът на хамбара и видял крадеца. На помощ на стопанина...

Човекът и костенурката

Искам да ви разкажа за костенурката Кока. Един човек от село Луба ла-Суку уловил в храсталаците костенурка и я донесъл в село. Едни рекли: – Хайде да я убием! Други попитали...

Чакал и костенурка

Знае се: чакалът обича да си хапва месце от малките животинки и не минава ден да не излезе на лов. И ето веднъж костенурката срещнала един син жерав и му рекла: – Трябва да...

Хитрият заек

Живял едно време един султан и във владенията му нямало вода. И ето, събрали се веднъж всички животни, които живеели там, за да изкопаят кладенец. Едничък само заекът отказал...

Хитрата невестулка

На хиената й се родили деца и тя често отивала в гората да търси храна за тях. И ето една нощ, когато хиената я нямало в къщи, невестулката се промъкнала в дупката, където...

Хиената и месечината

Веднъж хиената намерила кост. Сграбчила я и я помъкнала в уста. А в това време изгряла месечината и се огледала в неподвижната вода. Видяла хиената това, хвърлила костта и...

Хиена и горски котак

На хиената умряло малкото. И на горския котак също умряло малкото. Станало им тежко да живеят в този край и намислили да го напуснат и да си потърсят друг дом. Вървели, вървели...

Умният чакал

Паякът и чакалът били приятели. Веднъж чакалът рекъл на паяка: – Трябва да замина, а наближава време за сеитба. Когато сееш своето зърно, не искаш ли да засееш и моята нива...

Тримата съдии

Имало едно време трима съдии, които бог отличил с мъдрост; живеели те дружно и помирявали хората, когато се карали. Двамата от тия белобради старци с особена почит се отнасяли...

Три истини

Едно време живял един цар. Той издал заповед в царството си, че ако някой човек извърши постъпка, която заслужава смърт, може да му простят само ако каже три истини, които...