Приказки от Русия и съветските народи

В тази категория има 107 приказки, разпределени в 11 страници.

Рейтинг: 4 от възможни 10 - гласове 3066

Юнакът и страшният змей

Имало едно време един селянин, който бил повикан да служи на царските кораби. А царската морска служба била от дълга по-дълга. Затова на раздяла той рекъл на жена си: - Отивам...

Хубавата Малхуан

Стават и такива работи по света: извърви човек живота си и като умре, всички го забравят: не го споменуват нито с добро, нито с лошо. Пък за хубавата Малхуан се говорило не...

Храбрият Азмун

Смелият пред нищо не се спира. Смелият минава през огън и вода и става още по-силен. За смелия и храбрия хората дълго си спомнят. За смелия и храбрия бащата разправя приказки...

Хитрата свиня и глупавият вълк

В една долчинка край голямата гора живеела стара свиня. Къщичката и била малка, дървена, ала подредена, прибрана, с чиста слама постлана. Имала си свинята три мънички прасенца...

Хитрата лисица

Седяла лисицата на брега на една река и си мислела: „Как да си похапна прясна рибица?“ Не щеш ли, по речицата се задал пън, а на пъна — две чайки. Лисицата попитала: — Какво...

Ханът и обущарят

Когато настъпил големият празник, уйгурският владетел на Алма-Ата тръгнал по най-затънтените улици на своята столица да се поразходи и да види как живеят хората. Подир него...

Умният тъкач

Имало едно време един цар. Веднъж слугите му известили, че от съседното царство бил пристигнал важен велможа, за да му предаде волята на своя владетел. Царят посрещнал пратеника...

Умната девойка

Живеели някога двамина братя. Единият бил последен сиромах, а другият — богат. Веднъж богатият повикал бедния у дома си и му рекъл: — Аз имам обор, пълен с добитък. И коне...

Трите динени семки

Живял преди години беден селянин. Целият му имот бил една мъничка нива. Ден и нощ не подгъвал крак — трудел се над земята си, но едва смогвал да се прехрани. Една пролет излязъл...

Тримата верни другари

За теб лъжа, за мен истина! Сдружили се и побратимили едно козленце, едно агънце и едно теленце. Все заедно си пасели, боричкали се и играели. Нареждам на първо място козленцето...