Крепост

─────────█▄██▄█
█▄█▄█▄█▄█▐█┼██▌█▄█▄█▄█▄█
███┼█████▐████▌█████┼███
█████████▐████▌█████████

Виж този текст арт

Град

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▄▄▄▒▒▒█▒▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒▒▒
▒█▀█▀█▒█▀█▒▒█▀█▒▄███▄▒
░█▀█▀█░█▀██░█▀█░█▄█▄█░
░█▀█▀█░█▀████▀█░█▄█▄█░
████████▀█████████████

Виж този текст арт

Страхотен черен замък

∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵◣
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▇◣
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▇▇◣
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▇▇▇◣
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▋
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▋
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▋
∵∵∵∵ ◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▋∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵ ∵∵ ◣
∵∵∵∵ ▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵▇◣
∵∵∵∵ ▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵ ▇▇◣
∵∵∵∵ ▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ▇▇▇◣
∵∵∵∵ ▊∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇╭┯╮▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▊
∵∵∵∵ ▊∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇┠╂┨▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▊
∵∵∵∵ ▊∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇╰┷╯▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▊
∵∵∵ ◢▇◣∵∴∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ◢▇◣
∵∵◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◢▇▇▇◣
∵◢▇▇▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇▇▇◣
∵◥▇╭┯╮▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇╭┯╮▇◤
∵∵▇┠╂┨▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇┠╂┨▇
∵∵▇╰┷╯▇∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇╰┷╯▇
∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◥▇▇▇◤
∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉
∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉
∵∵∵▆▆▉∴∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉
∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉
∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▆▆▉
∵∴◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◢▇▇▇◣
∵∵▉╭┯╮▉∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵ ▇╭┯╮▇∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ∵ ∵ ∵∵∵∵ ∵ ∵∵∵∵▇╭┯╮▇
∵∵▉┠╂┨▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵ ∵ ∵∵▇┠╂┨▇∵∵∵∵∵ ∵∵∵ ∵ ∵∵ ∵∵∵∵ ∵∵∵ ∵▇┠╂┨▇
∵∵▉╰┷╯▉∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ▇╰┷╯▇∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵ ∵∵ ∵ ∵ ∵∵ ∵∵▇╰┷╯▇
∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◥▇▇▇◤
∵∵∵▆▆▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉
∵∵∵▆▆▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉
∵∵∵▆▆▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉
∵∵∵▆▆▇∵∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉∵ ▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉
∵∵∵▆▆▇∵∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉∵ ▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉
∵∵∵▆▆▇∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉∵ ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉
∵∵◢▆▆▇ ∵ ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉∵ ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉◣
∵∵▉▇▇▇▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉▇▇▇▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉▇▇▇▉
∵∵▉╭┯╮▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉╭┯╮▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉╭┯╮▉
∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉
∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉
∵∵▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
∵∵▉╭┯╮▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉╭┯╮▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉╭┯╮▉
∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉
∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉
∵∵▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
∵∵▉▉┏┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┯┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┓▉▉
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉
∵∵▉▉┗┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┷┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┛▉▉
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
∵∵▉▉┏┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┯┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┓▉▉
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉
∵∵▉▉┗┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┷┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┛▉▉
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
∵∵▉▉┏┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┯┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┓▉▉
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉
∵∵▉▉┗┷┛▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┗┷┷┷┛▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┗┷┛▉▉
∵◢▉▉▉▉▉▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉▉▉▉▉▉▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉▉▉▉▉▉◣
◢ ▉▉▉▉▉▉▉▉ ▅▅▆▆▆▇▆▆▆▅▅▅▉▉▉▉▉▉▉▉▉▅▅▅▆▆▆▇▆▆▆▅▅▅▉▉▉▉▉▉▉▉◣
▅▅▅▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅▅▅▅
▅▅▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅▅▅
▅▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅▅
▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅
▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅

Виж този текст арт

Статуята на свободата

_1¶¶¶¶¶¶1____________________________________
8¶8__¶¶1_____________________________________
1¶¶¶¶¶¶______________________________________
8¶¶¶¶¶¶______________________________________
¶¶¶88¶¶1_____________________________________
_¶¶¶¶81______________________________________
_1__¶¶_______________________________________
_8_1¶¶¶______________________________________
__¶¶¶¶¶______________________________________
__8¶¶¶8______________________________________
___¶¶¶¶______________________________________
___1_¶¶______________________________________
___8__¶¶__________81_________________________
___8__8¶__________¶¶_____88__________________
___¶___¶8__1¶8____8¶____¶¶___________________
___¶___¶¶____¶¶8___¶1__¶¶____181_____________
___¶___¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_1¶¶8_______________
___18__¶¶1__11_8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________________
____8__8¶¶¶88¶¶¶¶¶¶118¶¶¶¶8__111_____________
____8__18¶¶___¶¶¶¶¶18¶¶¶¶¶¶¶¶¶811____________
___8¶_8¶_1¶¶8¶¶¶8___¶__¶¶¶8__________________
__1¶¶181_1¶¶__8¶___8¶¶¶¶¶¶8__________________
__¶¶8_81188¶¶1_¶8__88¶¶¶¶¶¶__________________
__¶8_18¶¶¶_1¶¶¶88¶¶¶¶¶¶¶__¶1_________________
__¶8_8¶¶1881¶¶¶¶¶8__8¶¶¶1__8_________________
___1¶¶8888818¶¶¶¶¶____¶¶¶__8_________________
___111_88181_8¶¶¶¶¶¶¶888¶¶8¶_________________
___81__1881_8___¶¶¶1__8888_11________________
____88_881____1¶¶¶__188_8¶11_81______________
_____¶1¶8__8¶¶¶¶1_1_1¶8_¶_1¶¶8¶______________
_____¶181_8¶¶¶__8¶_1_¶1_¶1_¶¶¶¶1_______111___
_____811¶118__8¶8_8_¶¶_8¶__¶¶¶¶8_____1¶111__¶
_____8_¶8_1_8¶¶1_¶_1¶_181¶¶88¶¶81___81_____¶¶
_____81__8¶¶818_¶__¶_¶_81¶¶¶1¶¶8¶1_81_¶¶1_¶¶8
_____¶___¶81_8_¶8_¶_¶8_¶__¶¶¶¶8¶¶¶8__8___¶¶8_
____811_8_1_8_¶¶_¶_1¶__¶¶¶¶8¶¶8¶811_11_188¶8_
____8_8811_¶_1¶_81_¶118¶¶81¶¶¶¶8¶¶¶11_8¶¶¶¶1_
___1¶_88__¶8_¶8_8__¶¶81¶8__¶_¶¶¶¶¶¶1_8¶¶8¶¶__
___1¶_¶118¶_¶¶_¶___¶8__8___¶_8¶¶8¶___¶¶88¶1__
____¶_111¶__¶_1__¶__1__¶1__¶¶¶11¶1_1¶¶¶8¶1___
____¶¶18¶¶_¶¶_8_¶¶_11__¶1__¶¶___¶_1¶¶1¶¶_____
____8111¶_¶¶_1_8¶__11__¶8__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_____
____11_¶8_¶8_8_¶___8___¶8__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_____
____818¶_¶¶_1_¶¶__¶¶___¶8__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶8_____
____88¶_1¶____¶__888___¶1__¶¶___1¶81¶¶¶______
____¶¶1_¶¶___1_1_______¶1__¶¶____18__¶8______
____¶¶__¶_____1¶_______¶1__¶¶___11¶¶1________
_____¶_¶¶____1¶1_______¶___¶¶1__¶11__________
_____¶¶¶___8¶¶1___8____¶___¶¶¶8_8____________
_____1¶8__88¶8___8¶___8¶___¶¶___¶____________
_____8¶___118____¶1___8¶___¶¶___¶____________
_____81__1¶11____¶___1¶___1¶¶___¶____________
_____8___¶1______¶___¶1__¶8__1__¶____________
_____81__1_______1_____¶8____1__¶____________
_____¶8____________8¶8¶88_18_188¶____________
_____¶¶__________8¶¶¶18¶1¶¶¶¶8¶¶¶____________
_____¶¶___1______¶¶1_8_¶1¶¶__¶__¶1___________
_____88__¶1______8¶__¶_¶881___11¶____________
_____81__8_________¶¶¶_¶81111_8¶1____________
_____8__8__________8¶¶_¶8_118_8¶_____________
_____8_18_____1118881¶_¶1_118_81_____________
_____811____¶¶¶8¶8_11¶_¶8111¶_8______________
_____88___1¶88__8__18¶_¶818_8_81_____________
_____88__1¶_1¶_188__¶¶_¶818_8_1______________
_____81__8__¶8_¶¶¶__¶¶_¶¶81_¶¶¶______________
_____18___18¶11818__¶¶_¶¶81_8¶¶______________
______¶__188118__8_1¶¶_¶¶81__¶1______________
______111¶8111¶_81__¶¶_¶¶81_1¶¶______________
_______¶8¶11811_¶88_¶¶_¶¶1__1¶1______________
______881¶181___8818¶¶_¶¶_1_181______________
_____81__8_¶1_1¶_818¶¶_¶¶___1_81_____________
___1¶___1_111_¶¶__1_¶¶_¶8_1_1118_____________
__1¶¶¶11____11¶¶8___1¶_¶8_1__11¶_____________
__¶¶¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_8¶1111_____
_18____________________________88__1_1_______
_18____________________________18___8¶11818¶_
_18____________________________18___81118888_

Виж този текст арт

Кула и ограда на замък

_____¶¶
____¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶__¶_¶¶¶¶
¶¶¶__¶___¶¶¶
¶¶¶___¶¶_¶¶¶
¶¶¶¶____¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶_______________________________________¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶______________________________________¶¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶____¶____¶____¶____¶____¶____¶____¶___¶¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Виж този текст арт

Къща с полянка и път

══════════════════════██════█████
═════════════════════█▒▒█═══█▒▒▒█
════════════════════█▒▒▒▒█══█▒▒▒█
══════════════════██▒▒▒▒▒▒█═█▒▒▒█
═════════════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒█
════════════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
═══════════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
═════════════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
════════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
═══════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
═════════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
═══════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
══════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
═════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
══════██▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒██
═══════███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███
════════██▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒██
═════════█▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒█
═════════█▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒█
═════════█▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒█
═════════█▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒█
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████
███████████████████████████████████████████
███████████░░░░░░██████████████████████████
███████░░░░░░██████████████████████████████
█████░░░░░░████████████████████████████████
█████░░░░░░████████████████████████████████
█████░░░░░░░░██████████████████████████████
██████░░░░░░░░░░░░█████████████████████████
████████░░░░░░░░░░░░░░░░███████████████████
███████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████
████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░██████
███████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░████
█████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██
██████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░█
███████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░█
███████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░█
██████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░██
█████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██
████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░███

Виж този текст арт

Кула

______8q¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶q__¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶____
_____3¶____¶¶q___¶¶____¶¶¶__¶¶¶____¶¶____¶¶___¶¶____
_____¶¶____¶¶¶___¶¶____¶¶¶_3¶¶3___v¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶____
_____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_____q______________________¶¶____
_____¶¶_______________________________________¶¶____
_____¶¶_______________________________________¶¶____
_____¶¶_______________________________________3¶____
_____¶¶__________________¶¶¶¶_________________3¶____
_____¶¶__________________¶¶¶¶__________________¶____
_____¶¶__________________¶¶¶¶__________________¶____
_____¶¶________________________________________¶____
_____¶¶________________________________________¶____
_____¶¶_______________________________________–¶____
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_____¶¶________________________________________¶____
_____¶¶________________________________________¶____
_____¶¶________________________________________¶q___
_____¶¶________________q_______________________¶q___
_____¶¶___________¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶q__________¶q___
_____¶¶___________¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶___________¶____
_____¶¶___________¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶___________¶____
_____¶¶___________¶q¶q¶________¶¶¶¶¶___________¶____
_____¶¶________________________________________¶____
_____¶¶________________________________________¶____
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_____¶_________________________________________¶¶___
_____¶q________________________________________¶¶___
_____¶3________________________________________¶¶___
_____¶¶________–_¶¶¶¶¶¶¶¶¶q_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶___
_____¶¶______v_–¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___–_____¶¶___
_____¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶___
_____¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶___
_____¶¶_______q–¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶___
_____¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶___
_____¶¶________________________________________¶¶___
_____¶¶________________________________________¶¶___
_____¶¶________________________________________$¶___
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____¶¶_________________________qv______q________¶___
____¶¶__________¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶___3______¶___
____¶¶__________¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶__________¶___
____¶¶__________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶v¶¶¶¶¶3_________¶___
____¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q_________¶___
____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶___
____¶¶_____________$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶___
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__

Виж този текст арт

Замък

_____________________¶
____________________¶_¶
____________________¶_¶
___________________¶__¶¶
___________________¶__¶¶
__________________¶____¶¶
_________________¶_____¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________¶_________¶
_____¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶____________¶_____¶
____¶_¶______¶____¶_____¶
____¶_¶______¶____¶_____¶
___¶__¶¶____¶_¶___¶_____¶
___¶__¶¶___¶__¶¶__¶_____¶________¶
__¶____¶¶_¶____¶¶_¶_____¶________¶
__¶____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶_____¶_______¶_¶
_¶_____¶¶¶¶¶___¶__¶_____¶_______¶_¶
_¶_____¶¶¶¶¶_¶_¶__¶_____¶______¶__¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶__¶¶
_¶_______¶_¶_¶_¶¶_________¶___¶____¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶__¶___¶¶_________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶___¶___¶¶¶¶¶___________¶_¶_______¶
___¶___¶___¶___¶____________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶_¶_¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶___¶__¶
___¶_¶_¶_¶___________________¶_¶_¶_¶_¶_¶
___¶___¶_¶__________________¶_¶_¶_¶¶___¶
___¶_¶_¶_¶___________________¶_¶___¶_¶¶¶
___¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶_¶_¶_¶
___¶___¶___¶_____¶__¶_¶__¶_¶___¶_¶_¶_¶_¶
___¶___¶____¶___¶____¶____¶____¶___¶_¶_¶
___¶___¶_____¶__¶____¶___¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶___¶¶¶¶¶¶¶__¶____¶___¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
___¶___¶_____¶__¶____¶___¶______¶_____¶
___¶___¶_____¶__¶____¶___¶_¶_¶_¶_¶____¶
___¶___¶_____¶__¶____¶___¶_______¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶____¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
¶____________¶__¶____¶___¶_______¶___¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶____¶___¶¶¶¶¶¶¶¶____¶
_¶__________¶¶__¶____¶___¶_____¶_¶_¶_¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶_¶_¶
__¶________¶_________________¶_¶_____¶
__¶________¶_________________¶_¶_____¶
_¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_________¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶
_¶_¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_¶
_¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶
_¶_____________¶_________¶_____________¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶_____________________________________¶
__¶___________________________________¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶_________¶____¶¶¶¶¶____¶_________¶
___¶_________¶___¶¶¶_¶¶¶___¶_________¶
___¶____¶____¶___¶¶___¶¶___¶____¶____¶
___¶___¶¶¶___¶__¶¶¶___¶¶¶__¶___¶¶¶___¶
___¶___¶¶¶___¶__¶¶_____¶¶__¶___¶¶¶___¶
___¶___¶¶¶___¶__¶¶_____¶¶__¶___¶¶¶___¶
___¶___¶¶¶___¶__¶¶_____¶¶__¶___¶¶¶___¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Виж този текст арт

Къща

_______________________¶__________________________
______________________¶¶¶_________________________
_____________________¶¶_¶¶________________________
____________________¶¶¶§¶¶¶_______________________
___________________¶¶¶_11¶¶1______________________
__________________¶¶¶¶___¶_¶______________________
_________________1¶¶_¶1__¶1§¶_____________________
_________________¶¶¶¶¶¶§¶¶¶§¶¶____________________
________________¶¶__¶1__§¶¶¶¶¶¶___________________
_______________¶¶¶___1__§¶1_¶¶¶¶__________________
______________¶¶¶¶__§¶__¶¶§1¶¶_¶¶_________________
_____________¶¶¶¶¶§_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
____________§¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶§_¶¶§__¶¶________________
____________¶___¶___¶__¶¶__1¶___¶¶¶_______________
___________¶¶___¶__1¶¶§¶¶___¶__1¶§¶¶______________
__________¶¶¶¶_¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶1¶¶¶¶¶¶_____________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§1§¶¶¶¶¶¶1¶1_¶¶¶¶____________
________¶¶__¶§1¶¶___¶__§¶1§¶¶___¶__1¶¶1___________
_______¶¶___¶¶_¶¶___¶__1¶11¶¶___¶__§¶¶¶___________
______¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶1¶¶¶¶¶__________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
__________¶¶_________________________¶____________
___________¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶____________
___________¶_____¶¶¶__1¶¶¶111§¶¶§___¶¶____________
___________¶¶____1¶_____¶1____¶¶____¶¶____________
___________1¶_____¶¶____¶1____¶¶____¶_____________
____________¶_____¶¶____¶1___¶¶¶____¶_____________
____________¶§____¶¶____¶1___¶¶¶____¶_____________
____________¶¶____¶¶____¶1___¶¶§___¶¶_____________
_____________¶____§¶§___¶¶___¶¶____¶¶_____________
_____________¶1____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶______________
________1____¶¶____¶§___¶¶___¶¶____¶______________
________¶¶¶¶__¶____¶¶___¶¶___¶¶____¶_§¶¶¶_________
_______¶_¶__¶_¶____¶¶___¶¶___¶____¶¶§__¶_¶________
______¶§¶¶¶__¶¶¶___¶¶___¶¶___¶____¶¶1_¶¶¶_¶_______
______¶§¶_¶¶¶¶¶¶___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶_¶¶¶_¶¶¶_______
______¶__1¶__¶_¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶1¶_1§__¶_______
_¶¶¶¶_¶¶_¶1_¶__¶§___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶__¶_¶_§_¶¶¶¶¶¶_
¶§_¶§¶_¶§_¶¶¶__¶¶_1_¶¶§___1¶¶§___¶¶_¶¶¶¶1§_¶_¶__¶¶
1¶_¶¶_¶§¶___¶§_¶¶_1____________§1¶¶_¶___¶¶¶1_§§__¶
¶_§¶¶__¶¶§___¶¶§_________________1¶¶1____¶__1¶§___
§_¶__¶¶¶¶___¶¶1____________________¶¶____¶¶¶¶¶¶1§_
¶__¶¶__¶¶__¶¶1_____________________1¶¶___¶____¶__¶
¶¶§¶1_¶_¶_¶¶_________________________¶1__¶¶¶__¶_§¶
¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶§_________________________¶¶¶¶¶_¶§_¶_¶¶
¶¶¶¶¶1¶__¶¶1_________________________1¶¶___¶¶¶¶___
_____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________

Виж този текст арт

Къща

_______________________0001_______________________
______________________00_100______________________
_____________________00__1001_____________________
___________________101_____100____________________
___________________101_____100____________________
__________________00________1001__________________
_________________100________1001__________________
________________00____________100_________________
________________00____________1001________________
______________101_______________100_______________
______________101_______________100_______________
_____________00__________________1001_____________
____________101___________________101_____________
___________00______________________100____________
__________100______________________1001___________
_________101__________111____________100__________
________1101_________11_11___________1001_________
________00__________111__11____________001________
______1101_________1111__101___________1001_______
______00___1______111111_1111___________100_______
_____101_________111111_111__1__________11011_____
____101__1______11_111__11___11___________100_____
___1011________111111___111_1111__________1101____
___00_________111111111__11111111___________001___
_1011_________1111111111111111111___________1101__
_00__________________________________________100__
11____________________10001___________________1111
01__________________100110001__________________100
00000000000000000000001____00000000000000000000000
_111000111111111111111______111111111111111001111_
____101________________1101_______________101_____
____101____1111111_1000000000001__111111__100_____
____101____1111111_1000000000001__111111__100_____
____101____1111111_101______1001__111111__100_____
____101____1111111_101______1001__111111__100_____
____101____1111111_101______1001__111111__100_____
____101____1111111_101______1001__111111__100_____
____101____1101101_1011111111001__111111__100_____
____101____________101______1001__________100_____
____101____________101______1001__________100_____
____10000000000000000000000000000000000000001_____

Виж този текст арт