Един хванал една малка златна рибка:
- Желания изпълняваш ли?
- Още съм малка, но едно желание мога да ти изпълня! За това си помисли добре, какво ще поискаш!
- Абе, от години ми се иска едно - с жената да свършваме едновременно!
- Става! - рекла рибката.
Рибарят си тръгнал весел към къщи и по пътя три пъти свършил.

Добавен преди 8 годиниВиж този виц

Онзи ден хванах златната рибка... след като търпеливо изслуша всичките ми желания... изгледа ме жално, и тихичко промълви:
- Изяж ме...

Добавен преди 9 годиниВиж този виц

Евреин хванал златната рибка и тя му казала:
- Пусни ме! Ще ти изпълня три желания!
Той и казал:
- Е, тогава искам 500 000 000 000 евро в сметката…
- Готово!
- Искам всички коли от най-скъпата авто къща да са мои…
- Готово!
- Искам харем с най-красивите жени на света…
- Готово!
- Сега второто…

Добавен преди 9 годиниВиж този виц

Златната рибка стояла в ръцете на глухонемия и плачела.

Добавен преди 9 годиниВиж този виц

- Кажи дядо, какво е твоето желание? - попитала златната рибка.
- Искам да си купя "Мерцедес", със спестяванията от пенсията.
И хитрият дядка се обрекъл на безсмъртие.

Добавен преди 9 годиниВиж този виц

Като изслуша всичките ми желания, златната рибка ме изгледа тъжно и рече:
- Изяж ме…

Добавен преди 9 годиниВиж този виц

Глухоням улавя златната рибка. Тя му казва, че ако я пусне ще му изпълни 1 желание. Немият прави с пръстите си ромб и си вкарва езика в него. Рибката го гледа учудено:
- Какво сладолед ли искаш?
Глухонемият върти отрицателно глава и пак прави ромб, вкарва си езика в него. Рибката пак гледа недоумяващо:
- Пари?
Глухонемият пак кима отрицателно отново и пак повтаря всичко. Рибката:
- Не мога да те разбера, "Рено" на лизинг ли искаш?!…

Добавен преди 9 годиниВиж този виц

- Остана ти едно последно желание - каза златната рибка на рибаря.
Той се огледа наоколо:
- Да взема да направя нещо добро и благородно ли… Видя младеж с бастун да се влачи покрай реката.
- А, ето. - зарадва се той. - Искам този младеж да хвърли бастуна и да се затича!
- Готово! - каза златната рибка и отплува.
Младежът хвърли бастуна и се затича към близката магистрала, по която фучаха коли, крещейки с всичка сила:
- Сляп съм, бе, идиоти, не съм куц!

Добавен преди 9 годиниВиж този виц

Един човек хванал златната рибка и тя обещала да му изпълни три желания, ако я пусне.
- Искам да съм богат! - казал той.
Веднага получил скъп костюм, ланци, пачка с пари и т.н. екстри.
- Искам Мерцедес!
Тутакси се намерил в 600SL.
- А сега искам някаква тръпка, че то така не е интересно!
- "Щрак" - вратите се заключили, а под седалката се чуло - тик-так, тик-так, тик-так…

Добавен преди 9 годиниВиж този виц

Хванал веднъж един момък златната рибка.
- Пусни ме, момко - рекла с човешки глас тя - ще ти изпълня едно желание, каквото поискаш! Злато, богатства, красиви жени, мъдрост - само кажи!
- Винаги съм бил прост - казал момъкът - затова искам мъдрост!
И златната рибка го дарила с цялата мъдрост на света. Попитала го:
- И как е, о, Мъдри, сега?
А той след секунда размисъл рекъл:
- Много съм прост, трябваше парите да взема…

Добавен преди 9 годиниВиж този виц