За лисицата

Лисицата лежала под едно дърво. Върху гърба й паднало едно листо. Скочила лисицата, побягнала, а насреща й вълкът: - Лисанке, какво става? - Какво става ли? Земята се събаря...

Как вълкът си спасявал душата

Наял се веднъж вълкът с мърша, протегнал се и се размислил: „Все греша и греша, трябва да помисля и за спасението на душата си; ще ида в Ерусалим, ще стана калугер“. Речено-сторено...

Мързеланът

Живеел някога един мързелив и глупавичък човек. Имот нямал, не искал и да работи. А бил здрав и силен. От този ще изпроси да пийне, от онзи - да похапне, от трети - някоя...

За двете щастливи петачета

Живеел един сиромах. Толкова беден бил, че жена му и децата му можели само да мечтаят за парче хляб. Вдигнал се веднъж сиромахът, простил се със семейството си и тръгнал да...

Дъщерята на слънцето

Имало едно време, пък може и да не е имало, трима братя. Веднъж те изорали нивичката си и я засели. Първият - от едната страна, вторият - от другата, третият - в средата...

Конят Лурджа

Живели, пък може и да не са живели, един цар и една царица, които имали дъщеря с невиждана хубост. Царят и царицата криели дъщеря си далеч, в една висока кула, не се вижда...

За двамата братя с неверните жени

Дали е било, дали не е било - живели трима братя. И тримата били ловци. Всеки ден ходят на лов, с това се прехранват. Дошло време - оженили се и тримата и си живеят. Ама двете...

Гего

Живял някога на света, пък може и да не е живял, един човек на име Гего. Имал три овце. Закарал ги в гората и ги пуснал. Седнал, започнал да дяла геги. Питат го: - Ти защо...

Приказка за сиромаха и трите скъпоценни камъка на юнака

Дали е било, дали не е било - живял един сиромах. Нищичко си нямал - нито къща, нито нива. Какво да прави? Отишъл в гората, оплел си колиба от пръти и се заселил в нея. Събере...

Приказка за крадеца

Живял едно време, пък може и да не е живял, един цар. Царят имал слуга. Слугата бил много сръчен и добре си знаел работата. Ала ето че веднъж слугата решил: „Хайде да се науча...