Приказки за Хитър Петър

В тази категория има 212 приказки, разпределени в 22 страници.

Рейтинг: 10 от възможни 10 - гласове 9668

Ял не ял - три и половина

Като минавал през едно село Хитър Петър се отбил на едно ханче да си похапне. Седнал на една пейка и до себе си сложил торбата си. На масата заедно с него имало и други пътници...

Яйцата на владиката

Веднъж Хитър Петър тръгнал из пазара, да погледа какво продават и какво купуват хората. – Хей, Петре, ела тук! – викнал му владиката и го помамил с пръст. – Какво има, дядо...

Шума за шикалки

Отива един път Настрадин Ходжа на панаира в У зунджово и носи една торба пълна с шикалки, да ги продава вместо орехи. Хитър Петър и той тръгнал за узунджовския панаир да продава...

Шегобийци

Поканили Петра на угощение. На трапезата имало печено агне и вино. Всички яли, пили и се смели до насита. Накрая сътрапезниците решили да се пошегуват с Петра. Един застанал...

Чорбаджия - Хаджия

Едно време християните ходели на поклонение в Ерусалим. Но да отиде на Божигроб и да стане хаджия е можел само чорбаджия човек. Хаджилъкът не бил за всяка уста лъжица, нито...

Чорбаджийска услуга

Замръкнал Хитър Петър край едно село. Почукал тук, почукал там, но нали хората били изморени от кърска работа, вече спели и не му отворили. Затова спрял магарето си на мегдана...

Чисто носи - сладко яде

Братовото момче на Хитър Петър му отишло на гости. Времето било дъждовно, а по двора и улиците имало кал. Улисано в игри, момчето изцапало краката и дрешките си. Вечерта Петър...

Цар църволан

Хитър Петър пъхнал в торбата си един хляб, пуснал вътре няколко глави лук, захлупците със сол и пипер, преплеснал я през рамо и тръгнал на дълъг път. Като вървял, вървял...

Хитър-Петровата отплата

През цялото лято Хитър Петър водил кравата си по най-сочните пасища. Охранило се онова добиче, загладило косъма, станало като мрянка. Дигнал се една сутрин Хитър Петър и подкарал...

Хитър Петър утешава дяда попа

Един ден дядо поп, като бил зле болен, почнал да се изкайва и оплаква на Хитър Петър: — Ех, синко Петре, познавам аз, че скоро ще умра. То дето ще умра, както и да е — всеки...