Синдбад - мореплавателят

Във времето на халиф Харун ар-Рашид в град Багдад имало човек, когото наричали Синдбад-хамалина. Той живеел сиромашки. Случило се така, че един ден той носел тежък товар...

Най-старата приказка на света

Тази приказка е записана върху папирус в древния Египет преди близо четири хиляди години. Тя е най-старата народна приказка. Преведена от древноегипетски на руски език. Преводът...

Чудната крава

Имало едно време един мъж и една жена. Той бил разумен и работлив, а тя — добра и нежна. Родили им се две близначета — момче и момиче. Но майката не успяла да отгледа децата...

Хитростта на бедняка

Сиромашия налегнала Али. Останал му само един стар кон. Веднъж той завързал своя кон с главата на онова място от яслата, на което трябвало да бъде опашката, и взел да вика...

Харун ал Рашид и съдията

Живеел едно време в Багдад един търговец, който продавал стоки по най-големите градове на царството. Като всички търговци и той имал длъжници. Най-много му дължел един търговец...

Ризата на Джиха

Веднъж майката на Джиха* изпрала ризата му и я простряла да съхне. Скоро след това се вдигнал силен вятър и отнесъл ризата. Когато Джиха видял това, поклонил се и взел да...

Разказ за Абу-Нувас

Имало едно време един халиф. Той имал шут на име Абу-Нувас. Една зимна нощ халифът му рекъл: – Искам да ти направя хубав подарък, но само ако преспиш нощта на покрива – гол...

Откраднатият кон

Веднъж един човек яздел кон. Не щеш ли, насред пътя конят му окуцял и не можел да тича. А в това време на пътя се появил друг човек, също на кон. Когато той се приближил...

Кравата на нечестния търговец

Живял един човек. Той имал хубава крава. Доил я, доливал вода в млякото и го продавал. Веднъж завалял силен дъжд и пороят отнесъл кравата. Стопанинът на кравата се натъжил...

Кое е най-хубавото

Живял някога един мъдър човек. Той имал трима сина. А съседът им бил също мъдър и те го почитали. Съседът им имал прекрасна дъщеря и всеки от младежите ходил при него и го...