Здрав ще си през таз година,
бодър, весел – до амина...