През новата година ще имаш банкноти
и всичко ще върви по ноти!