С успех във спорта ще сполучиш.
Тренирай - и ще ти се случи.