Внимавай в училищния предмет и очаквай съдбата да ти поднесе таблет.