Три сърца в саксия

________ ._.;_'.-._
________{`-.-..-.'_,}
_______{;...{,۞..'.-'}
_______{..'-`..._;...';
________'-.-..._....-__.'..;_'.-.
__._.;_'..-.____|___{`-.-..-.'_.,}
_{`--..-.'._',}__|___{;..{,۞....-'}
{;...{,۞....-'}_|___{..'-`.._;..-';
_{..'-`.''._;..-'/''____`'--.._....-'
_`'-.-.._..-'_/'''-;''___/╱
_________/.',-;-'_/,-""-.
__,-""-___╰._ ,╯//...-'.)
_/....-'.)____|___/_,`,/
_,---'`_____|__/___/
___________|_/_
_______¯¯¯¯¯¯¯/
_______ )¯¯¯¯¯¯(
_______/.◊.◊.◊.
______/.............
______............./
______'________/

Виж този текст арт

Цвете

_____________@_______@ @_____
_____________@@__@_@@@_____
_____________@__@@_____@_____
____________@@_@__@_____@_____
___________@@@_____@@___@@@@@_____
__________@@@@______@@_@____@@_____
_________@@@@_______@@______@_@_____
_________@@@@_______@_______@_____
_________@@@@@_____@_______@_____
__________@@@@@____@______@_____
___________@@@@@@@______@_____
__@@@_________@@@@@_@_____
@@@@@@@________@@_____
_@@@@@@@_______@_____
__@@@@@@_______@@_____
___@@_____@_____@_____
____@______@____@_____@_@@_____
_______@@@@_@__@@_@_@@@@@_____
_____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@_____
____@@@@@@@__@@______@@@@@_____
____@@@@@_____@_________@@@_____
____@@_________@__________@_____
_____@_________@_____
_______________@_____

Виж този текст арт

Цвете

_____________8__88_____8
____________88_8__8_____8
___________888_____88___88888
__________8888______88_8____88
_________8888_______88______8_8
_________8888_______88______8_8
_________8888_______8_______8
_________8888_____8_______8
__________88888____8______8
___________8888888______8
__888_________88888_8
8888888________88_____
_8888888_______8_____
__888888_______88_____
___88_____8_____8_____
____8______8____8_____8_88
_______8888_8__88_8_88888
_____888888_8_88__8888888
____8888888__88______88888
____88888_____8_________888
____88_________8__________8
_____8_________8_____
_______________8_____
____________8_8_____
_____________88_8_____
______________88_____
______________8_____

Виж този текст арт

Цвете

_____/)___/)______./¯”””/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯)¯¯)¯¯¯’_„„„„)

Виж този текст арт

Две цветя в саксии

–(¯`v´¯)–_-(¯`v´¯)–
-(¯`(♥)´¯)_-(¯`(♥)´¯)-
–(_.^._)—_-(_.^._) –
-..—-|/——–__|/——-
–.—(l/)———(l/)——
—((██)).-. -((██)) _

Виж този текст арт

Букет цветя за денят на майката

….*☆.¸.☆*’
….*☆.@@ ☆*’
.*☆.@@@@☆*’
….@@@@@@
…☆*@@@@`*☆.¸¸
…….\||///.
……..\||//.
………ƸӜƷ.
……….|/..♥
………..V….ӇƛƤƤƳ MƠƬӇЄƦ´Ƨ ƊƛƳ!

Виж този текст арт

Цвете карамфил

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________1111______________________________
_______________1¶¶¶¶¶¶¶1__________________________
_________¶11¶11¶¶¶1¶¶111111_______________________
_______1¶¶¶¶¶¶¶1_11¶¶_1¶¶¶¶¶______________________
_______¶¶111111¶¶_1¶1¶¶¶11¶¶¶_____________________
_______¶111¶111¶¶_1¶¶¶1111¶¶1_____________________
_______¶¶11¶¶111¶¶¶¶¶111¶¶________________________
____111111_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶________________________
___¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11_______________________
__¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶__________________1____
__¶111¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶1_11111¶¶_________________¶¶___
__¶¶¶¶1111¶¶11111¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶_______________1¶¶___
___1¶¶_1¶111¶¶1¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶111__________1¶¶¶___
_____¶¶¶¶1¶¶¶1_¶¶¶¶¶___11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶¶___
_____1¶¶¶¶1¶____111__________¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶¶___
_______________________________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶___
__________________________________¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶___
__________________________________1¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___
____________________________________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___
_____________________________________¶¶¶_1¶¶¶¶____
______________________________________1¶¶1¶¶1_____
_______________________________________1¶¶¶1______
_________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶1____
_______________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶___
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶_
___________________11¶¶¶¶¶¶¶¶1________________¶¶¶¶
_______________________________________________1¶¶

Виж този текст арт

Орнамент на цвете

______________________1¶¶¶¶¶1_____________________
_____________________1¶111¶¶¶¶____________________
___________________¶¶¶______¶¶¶¶__________________
___________1¶11___1¶¶1_1¶¶¶__¶¶¶1__1¶¶¶1__________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
_______¶¶11_____¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶1____1¶¶1______
______¶¶1___1¶¶___¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶__1¶¶¶¶__¶¶¶_____
_____1¶¶__111¶¶¶¶__¶1_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__1¶¶¶¶¶¶_1¶¶_____
_____1¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶__11¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶1____
______¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶_¶¶1¶11¶11¶¶1¶¶¶¶¶__¶¶¶_____
______1¶¶¶__¶¶1¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_11¶1_¶¶¶11¶¶¶__¶¶¶______
_____1¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111___
__¶¶¶1¶1111¶¶¶111¶¶¶¶1______1¶¶¶¶111¶¶¶¶1__11¶¶¶1_
_¶¶¶___1¶¶1_1111¶¶¶¶1_________¶¶¶¶¶1__1111____¶¶¶_
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶___________¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶
¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶
_¶¶¶____111¶11¶¶¶¶¶¶1_________¶¶¶¶¶¶1111¶¶1____¶¶1
__¶¶¶¶¶¶1__1¶¶1__1¶¶¶11____1¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1___¶¶¶¶1_
____1¶¶¶¶11___1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶1___
_______¶1___1¶¶¶¶¶¶1_111¶¶¶111¶¶¶11¶¶¶1__¶¶¶______
______¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶__1_¶¶1___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_____
_____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_1¶¶11¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶_____
_____1¶¶__¶¶¶¶¶¶1__¶1_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_1¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶_____
______¶¶___¶¶¶¶___¶¶__¶_¶¶¶¶¶_1¶¶__1¶¶¶1__¶¶1_____
_______¶¶11____1¶¶¶¶_1¶1¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶1____¶¶¶1______
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
__________1¶¶¶¶1__¶¶¶__1¶¶¶__1¶¶___1¶¶¶1__________
___________________¶¶¶1_____¶¶¶___________________
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________

Виж този текст арт

Палма

___________ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________ ¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶
_____________ ¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶
_ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶
¶¶¶_______ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶__ ¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶_____ ¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶_______ ¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶_________ ¶¶¶¶______¶¶¶¶¶
____¶¶¶__________ ¶¶¶¶_______¶¶¶¶
____¶¶____________ ¶¶¶¶______¶¶¶
____¶¶____________ ¶¶_¶_______¶¶
____¶_____________ ¶¶¶¶¶______¶
___________________ ¶¶¶¶
___________________ ¶¶_¶
___________________ ¶¶¶¶¶
___________________ ¶¶¶¶¶
____________________ ¶¶_¶
____________________ ¶¶¶¶¶____¶
_________________ ¶__¶¶¶¶¶__¶¶
_________________ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Виж този текст арт

Листо на лозе

_________________¶
________________¶¶
___________¶___¶¶¶___¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶/¶¶
____¶_______¶¶¶¶|¶¶/¶¶________¶
_¶¶¶¶¶¶______¶¶¶|¶/¶¶_______¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶|/¶¶¶____¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶
¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶_____¶
¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶__¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶¶¶/¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶/¶¶¶¶/¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶/¶¶¶/¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶¶|¶/¶/¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶
______________¶¶
______________¶¶
______________¶¶
_______________¶¶
________________¶¶¶

Виж този текст арт