Хеликоптер

●★●―★―●★●
▬▬▬.◙.▬▬▬
═▂▄▄▓▄▄▂
◢◤ █▀▀████▄▄▄▄◢◤
█▄ █ー ███▀▀▀▀▀▀▀╬
◥█████◤
══╩══╩══
●●―★―●●

Виж този текст арт

Камион

~~~~~~▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌
~~~▄▄██▌█ ░░The Bitchslap TRUCK IS COMING░░░ ▐
▄▄▄▌▐██▌█ ░I know a few people who need a ride░ ▐
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌
▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▘

Виж този текст арт

Кораб с платна и човече

…………………………………………|…………………………._-…*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
…………………………………………|………………………….._-…*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
………………………………………..|||||.…………………………_-…*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
………………………………………..|||||……………………………_-…*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
………………………………………..|||||……….………………………._-…*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
………………………………………..|||||………..|………………………….._-…*,,,,,,,,,,,,,,
………………..|……………………..|||||………./……………|………………….._-….*,,,,,,,
………………..|……………………..|||||……/……………… |…………………………._-…*
……………….||||.………………….|||||../………………….||||.……………………………..
……………….||||…………………..|||||…………………….||||………………………………
……………….||||……….………….|||||……………………||||……….……………………..
……………….||||………..|…………|||||….………………..||||………..|…………………….
……………….||||………./………….|||||……………………||||………./……………………..
……………….||||……/……………..|||||………….………..||||……/…………………………
……………….||||../…………………|||||…………..|……….||||../…………………………….
……………….||||………._…………|||||…………./………..||||……………………………….
……………….||||……._/__………|||||………../………….||||……………………………….
……………….||||………(‘.’)……….|||||………/……………||||……………………………….
……………….||||…… /[:/]…….|||||……/………………||||……………………………….
….________||||__ o/ |/ | o___|||||_/_____________||||__/||||||||||||||||||)
….||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||/……..
……|||||||||||( )||||||||||||||||( )|||||||||||||||||( )|||||||||||||||||( )|||||||||||/………
………||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||/……….
………….||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||/………….
……………..||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||/…………….
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Виж този текст арт

Камион

______________¶___
| STFU Truck ||l “”|””__,_
|_____________|||__|__|__|]
(@)@)*********(@)(@)**(@)

Виж този текст арт

Камион

|^^^^^^^^^^^^^|
|Truck full of Mexicans| ‘|”””;.., ___.
|_…_…______====|= _|__|…, ] |
“(@ )’(@ )””””*|(@ )(@ )*****(@

Виж този текст арт

Камион

|^^^^^^^^^^^|
| SHUTUP truck | ‘|”””;..,} __Q__.
|_…_…______===|= _|_|…, ] |
“(@ )’(@ )””””*|(@ )(@ )*****(@**

Виж този текст арт

Камион

|^^^^^^^^^^^^|
|BEAUTIFUL truck | ‘|”””;.., ___.
|_…_…______===|= _|__|…, ] |
“(@ )’(@ )””””*|(@ )(@ )*****(@

Виж този текст арт

Камион

^^^^^^^^^^^|
| TRUCK!!!!!! ‘|”””;..,___.
|_…_…______===|= _|__|…, ] |
“(@ )’(@ )””””*|(@)(@ )*****(@)

Виж този текст арт

Камион Кока Кола

^^^^^^^^^^^|
| CocaCola Truck ‘|”””;..,___.
|……______===|= _|__|…, ] |
“(@)’(@)”””*l’(@)l’(@)**l’(@)

Виж този текст арт

Локомотив

_________________ §§______§§
_____________ §§§§__§§§§§§
__________ §§§§
_________ §§
________ §§
_______ §§________$$$$$$$$$$$$$$$$
_______§§§§ ______$$$$$$$$$$$$$$$$
_____ ####### ____$$$$____$$$$
_______#### ______ $$$$____$$$$
_______#### ______ $$$$____$$$$
___ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___ $$$$ #### $$$$$$$$$ #### $$$$
___ $$ ##____## $$$$$ ##____##$$$$
_____ ##____## _____ ##____ ##
_______ #### _________ ####

Виж този текст арт