Притчи за Злините

В тази категория има 26 притчи, разпределени в 3 страници.

Рейтинг: 2 от възможни 10 - гласове 1852

Притча за любимото оръжие на дявола

Преди много години Дяволa решил да се похвали и изложил за всеобщо разглеждане всичките инструменти на своя занаят. Той ги поставил акуратно в стъклена витрина и прикрепил към тях надписи, за да знае всеки какво е това и колко струва всяко отделно нещо...

Притча за трите везни

еднъж отишъл един човек при един мъдрец и му казал: - Ще ти разкажа нещо, което току-що научих за един твой приятел. - Почакай! - спрял го той. - Преди да чуя каквото и да било, искам да направим една проверка. Нека най-напред претеглим това, което имаш...

Какво се крие под маската на яростта

В едно вълшебно царство, имало някога чудно красиво езеро. В прозрачните му и чисти води плували риби във всички цветове на дъгата. А на повърхността му се отразявали всички нюанси на зеленото... До тази приказно красива лагуна стигнали Тъгата и Яростта...

Ведрото с ябълки

Един човек живеел в красива къща със спретнат, подреден двор. Имал разкошна цветна градина и няколко ябълкови дървета, за които се грижел с радост. Той бил позитивен и винаги усмихнат. Умеел да се наслаждава на всеки ден, на красотата на цветята си и...

Какво да правим, когато ни боли?

Един възрастен учител в Индия се уморил от постоянните оплаквания на ученика си. И тaка, една сутрин го изпратил да донесе сол. Когато се върнал, учителят накарал недоволния младеж да изсипе шепа сол в чаша с вода и после да я изпие. – Какъв вкус има...

Притча за майката и смъртта

Веднъж разстроена майка отишла при Буда. Тя скърбяла неутешимо, тъй като била загубила рожбата си. Не можела вече да има и други чеда. Със сълзи на очи разстроената жена се примолила на Буда да вдъхне живот на детето ѝ. Буда не отхвърлил молбата на майката...

Притча за борбата между доброто и злото във всеки човек

Един стар индианец решил да разкаже на внука си за борбата, която постоянно се води между доброто и злото. Старият индианец казал, че доброто и злото са два вълка, които живеят в нас. Единият е вълкът на злото. Той е гневът, завистта, недоволството, отрицанието...

Притча за монаха

Един монах вярвал силно в Бог и това много ядосвало Дявола. Лукавият злосторник поискал да го накаже. Той му рекъл: - Обзалагам се, че мога да вляза в твоята килия! - Това няма да се случи, защото никога не бих те пуснал в нея! -отвърнал монахът. Един...

Притча за иноверците

Един ден Буда и последователите му минали покрай селище, населявано от хора, отричащи техните разбирания. Селяните обградили будистите и започнали да ги хулят. Учениците се ядосали. Те имали желание да се защитят със сила, но заради непоклатимото спокойствие...

Притча за нещастника

Веднъж един човек заплюл Буда. Учителят обаче не се разлютил, а съвсем спокойно попитал мъжа дали това му е достатъчно или желае още нещо. Един от учениците на Буда станал свидетел на грозната сцена и побеснял. Той поискал от учителя си разрешение да...