Кредита ще изплатиш предсрочно,
всичко ще си бъде точно!