В бизнеса ще си голям,
но в леглото не ставай за срам.