Внезапно, като гръм във ясен ден,
от любовта ще си сразен!