Притчи за Щастието

В тази категория има 10 притчи.

Рейтинг: 5 от възможни 10 - гласове 3394

Семената на Съдбата

Нищо в живота не идва на готово. Всеки от нас може да бъде щастлив, влюбен, удовлетворен. Въпросът е знаем ли как да го постигнем... Вчера ми се присъни странен сън. Намирах се в странен голям магазин. На гишето в дъното седеше жена, облечена в бяло...

Притча за пропиляното щастие

Живял един човек, който искал да осъществи 3 свои мечти – да се ожени за красива жена, да има блестяща кариера и да стане известен. Една зима голяма фирма щяла да го интервюира за свободно място. Той се стараел да не закъснее за срещата, защото това бил...

Две капки олио

Един баща изпратил сина си при най-големия мъдрец на света, за да му разкрие тайната на щастието. Когато младежът пристигнал в двореца, влязъл в една голяма зала, пълна с хора, имало и музиканти, и танцьори и какво ли още не. В центъра на залата седял...

Избирам да съм щастлива

Тя е 92 години, дребничка, перфектно облечена като за възрастта си с благ поглед, макар, че очите и не виждат. Тя търпеливо чака във фоайето на старчески дом. От днес това ще бъде нейният дом. Когато най-накрая тя пристъпва в новата си стая, възкликва...

Притча за тайната на семейното щастие

В съседни домове живеели две различни семейства. Едните през цялото време се карали, а при другите винаги било тишина и взаимно разбирателство. Веднъж, изгаряна от завист заради мира и хармонията у съседите, жената от първото семейство казала на съпруга...

Урок по щастие

Вървял по пътя си един мъдрец, любувал се на красотата на света и се радвал на живота. Неочаквано забелязал нещастник, прегърбен под непоносимия си товар. - Защо се подлагаш на такива страдания? – попитал мъдрецът. - Страдам за щастието на децата и внуците...

Притча за непостижимото щастие

Вървял по пътя си един мъдрец, любувал се на красотата на света и се радвал на живота. Неочаквано забелязал нещастник, прегърбен под непоносимия си товар. - Защо се подлагаш на такива страдания? – попитал мъдрецът. - Страдам за щастието на децата и внуците...

Съвременна притча за щастието

Вие сте щастливи, ако: - Тази сутрин сте се събудили здрави, вие сте по-щастливи от 1 млн. души, които няма да доживеят до следващата събота. - Ако никога не сте преживели война, плен или арест, агония от жажда или глад, вие сте по-щастливи от 500 млн...

Притча за щастието

Някога, много отдавна, Щастието било дадено на Човека в изобилие. Не било нужно той да се бори за него или да го търси, то просто си присъствало в ежедневието му и било част от неговия живот. Но въпреки това, Човекът все се оплаквал, недоволствал, мрънкал...

Притча за щастието

Веднъж трима братя видели Щастието на дъното на една яма. Първият се приближил и си поискал пари. Щастието изпълнило желанието му и той си тръгнал доволен. Вторият пожелал красива жена. Получил я начаса и избягал заедно с нея от Щастието. Тогава третият...