Водните патици и лисан

Веднъж хитрият лисан вървял по брега на морето и си мислел: „Няма по-умно животно от мене, няма по-хитро животно от мене!“ В морето плавали диви патици. Те видели лисана и...

На полето

До една шубрака в полето бяха поникнали няколко цветя: скромна лайкучка, по-далеч - присмехулно жълтурче, а по-насам - един едър ален мак. Той беше глупав и зъл. Много се...

Черната мида

Някога отдавна, много отдавна на морския бряг живяла една старица. Имала си тя малка колибка — толкова стара, че едва се крепяла да не падне. Старата жена си нямала ни деца...

Черен като гарван

Макар че Гарванът правел много бели на помощниците на Великия маг, той бил такава умна птица, че го изпратили на земята с магически сили, за да помага на хората да се справят...

Хората, които повдигнали небето

Великият маг променил някои места по Северозападния бряг, но не всички промени се харесвали на индианците. В обширните местности около Пюджит Саунд[1] хората най-много харесвали...

Химн на красотата

Разказвачът на приказки от племето навахо разказва така. Мечката, Жабата, Змията и Костенурката решили да нападнат хората от едно село под океана. Говорело се, че в къщата...

Умореният вълк

Един ден, когато неколцина мъже от Вълчия клан на тлинкитите били на риболов далече от брега, видели тъмна сянка да се движи бавно във водата на известно разстояние от тях...

Тийм

Отдавна, много отдавна, в страната на микмаките живеел велик вожд, воин и магьосник на име Тийм. Бил голям приятел на Глускап, който също бил могъщ творец на магии; ала Глускап...

Тайнственият тотемен стълб

Тази легенда се разказва от племената по Северозападния бряг. Хората недоумявали и се възмущавали. Младият им вожд Якдси ставал все по-мързелив. Станал егоист и не изпълнявал...

Създателят на дъжда

Вратата на големия дом на Сиатмулт, Създателя на дъжда, не приличали на вратите на домовете на скуемишките знатни фамилии и обикновените хора. На нея били изобразени с резба...