Любов ще те съпътства догодина,
кат рози в цъфнала градина.