Няма вече да вървиш пеша, ще натискаш ти педала на газта!