Във службата с изобретение гениално
ще се прославиш ти похвално.