Да си късметлия май ти е патент
таз година ти се пада нов апартамент.