На съседа бричката си подари,
че нова кола ще караш ти!