Добри парички ще спестиш - колата с нова ще смениш.