Любов и щастие сърдечно
в дома ти ще царува вечно.