Нова къща за теб ще има,
и ще живеете в нея двамина - трима - четирима!