Семейство, дом и младост
ще ти даряват много радост.