С голяма радост в твоя дом прекрасен
ще те споходи щъркелът крилат.