Ще си смениш колата,
после жената,
а след туй рогата.