Нова къща, нов късмет,
римите от радост ще редиш,
щом със кредит пак се уредиш!