Работата - туй ти е съдбата,
и в службата и даже във кревата.