Иди учи, учи, учи,
че ученето е пари,
богат, известен и напет,
може да те вземат и за кмет!