С книжка, моливче, тетрадка,
годината ще ти е сладка.