Ще влезеш във елитен институт,
с големи мозъци прочут.