Със знания ще блеснеш,
без съмнение във висшето учебно заведение.