С успех във спорта ще сполучиш,
тренирай и ще ти се случи...