Ще влезеш
във елитен
институт,
с "големи мозъци"
прочут."