Голям късмет избра си, браво, ще се радваш на
отлично здраве.