Ще те стигне на Славито славата,
щом се трудиш усърдно и здравата.