За нова работа се стягай!
И от късмета си не бягай!