Да се роят в джоба ти парички, като в кошер пчелички.