Знай, че предстои ти повишение,
кето заслужаваш без съмнение.