Честита кола!
Запомни, че най-важното в пътуванията
е пътят, който изминаваш, а не крайната цел.
Радвай се на всеки километър от пътя, който изминаваш!

Подобни пожелания

Пожелавам ти с новата кола
да осъществиш мечтаното пътуване
и да получиш тези емоции, от които се нуждаеш!

Виж това пожелание

Честита нова кола!
Нека тя да ти донесе
много положителни емоции и
хубави моменти от дългите пътувания!

Виж това пожелание

Честита нова кола!
Безаварийно каране по
мечтаните пътища на България и света!

Виж това пожелание

Честита нова кола!
Със здраве и кеф да си я караш,
а тя безаварийно да те вози!

Виж това пожелание

Знаеш ли какво е общото между
първата любов и първата кола?
И двете не се забравят!

Виж това пожелание