Притчи за жените

В тази категория има 25 притчи, разпределени в 3 страници.

Рейтинг: 4 от възможни 10 - гласове 1837

Притча за монасите, реката и момичето

Имало някога двамина дзен монаси, които вървели през гората на път за манастира си. Като стигнали до реката, видели клекнала на брега жена, която плачела. Била млада и много красива. - Какво се е случило? - попитал я по-възрастният. - Майка ми умира...

Моята душа и аз

Моята душа и аз отидохме при великото море, за да се окъпем в него. Стигнахме до брега и тръгнахме да дирим скришно и усамотено кътче. Както вървяхме, съзряхме човек, който седеше на сива скала – той държеше торба със сол и хвърляше стиски от нея в морето...

Притча за голата душа

Веднъж при един мъдрец дошло младо момиче. Красивата девойка обаче била обляна в сълзи. - Какво да правя? – рекла тя. – Старая се винаги да бъда добра към хората, да не ги наранявам, да не ги обиждам, да им помагам с каквото мога. И въпреки цялата ми...

Притча за гневът на съпругата

Мъж и жена били женени повече от 60 години. Споделяли всичко. Нямали тайни един от друг освен една кутия за обувки, която жената държала в стаичката си. Тя била предупредила мъжа си никога да не пита за какво е тази кутия. През всичките години съвместен...

Притча за Жената

Мъжът отишъл при Бог и се оплакал от своята скука. Всевишният се замислил: "От какво да направя Жена, като целия материал отиде за мъжа?" Но не можел да откаже на горещата мъжка молба и след мъчителен размисъл Бог сътворил Жената като смесил: очарователните...