Притчи за живота

В тази категория има 71 притчи, разпределени в 8 страници.

Рейтинг: 5 от възможни 10 - гласове 2222

Рибата и океанът

В океана живеела една най-обикновена риба. Но толкова много била слушала за Океана, че решила да се труди неуморно цял живот, но да стигне там. Рибата започнала да се съветва с разни мъдреци и макар че много от тях нямали какво да кажат, те говорели всякакви...

Простите истини

Животът ни е ограничен, а знанията безгранични. Опасно е за ограничения да следва безграничното. Това обяснява защо е опасно да се усъвършенстват знанията. Когато правиш добро, избягвай славата, ако правиш зло, избягвай наказанието. Ако приемеш същественото...

Няма нищо по-хубаво от празнотата

Някой попитал учителя Лие: - Защо цениш пустотата? - В пустотата (сун) няма нищо ценно, - отговорил Лие Дзъ и продължил. - Работата не е в името. Няма нищо по-хубаво от покоя, няма нищо по-хубаво от празнотата. В покоя, в празнотата откриваш своето жилище...

Човекът си е човек

Лао Дзъ и неговото учение силно безпокоели Конфуций. Веднъж Конфуций, който бил по-възрастен от Лао Дзъ, решил да го посети и очаквал, че ще получи дължимите почести. Но Лао Дзъ седял, когато Конфуций влязъл при него. Той дори не се изправил да го поздрави...

Къде е Дао?

Учител от Източното предградие попитал Джуан Дзъ: - Къде се намира така нареченият Път? - Навсякъде, - отвърнал Джуан Дзъ. - Дайте ми пример, за да мога да ви разбера. - В мравките. - А още по-ниско? - В плявата. - А още по-ниско? - В керемидата. - А...

Срещата на Конфуций и Лао Дзъ

Лао Дзъ живеел в една планинска пещера. За неговата чудатост се носели легенди. Конфуций се отправил да го посети. Учениците останали да го чакат на входа на пещерата. Когато излязъл, целият треперел. Те го попитали: - Какво стана? - Знам, че птицата...

Защо да се тревожа?

Един писар не можел да яде и да спи от притеснение, че Небето ще пропадне, а Земята ще се продъни - и той няма да има къде да живее. Тези притеснения разтревожили негов познат, който започнал да му обяснява: - Защо се опасяваш, че Небето ще пропадне...

Притча за факирът и кобрата

Живял някога в Индия един факир, който прекарал трийсет години в неподвижно състояние и медитация, с цел да открие смисъла на живота. По цели дни и нощи той седял неподвижен като дърво. Птичките даже правели гнезда върху неговата глава. Един ден една...

Белият кон

В едно село живеел много беден старец, но даже кралете му завиждали, защото имал прекрасен бял кон. Кралете му предлагали невиждани суми за коня, но старецът винаги казвал, че конят за него не е кон, а личност и не може да го продаде…Веднъж, старецът...

Притча за съзнанието на пчелата и съзнанието на мухата

Живяла някога пчела с прозрачни крилца. Живяла в прекрасна гора, където имало красиви дървета и прохладна река. Живяла някога муха с прозрачни крилца. И тя живяла в прекрасната гора, където имало красиви дървета и прохладна река. Случило се така, че дори...