Притчи за Злините

В тази категория има 26 притчи, разпределени в 3 страници.

Рейтинг: 3 от възможни 10 - гласове 1209

Ми Дзъ и господарят

Ми Дзъ бил любимец на господаря. А в неговото царство имало закон: ако някой впрегнел царската колесница на своя глава, отсичали му краката. Един ден майката на Ми Дзъ легнала на смъртния си одър. Той смело взел царската колесница и препуснал към майка...

Мандаринът и задморската птица

Един мандарин от провинция Лю се отправил да открие задморската птица, която се появила в околността, и после я отнесъл в двореца си. По този повод заклали един вол, една овца и едно прасе и в чест на птицата бил устроен пир, на който свирили прекрасни...

Жестоката власт

Веднъж Конфуций минавал покрай една планина. Някаква жена плачела силно над един гроб. Конфуций се поклонил почтително и се заслушал в риданията й. А после изпратил при жената един свой ученик, за да я попита: - Толкова силно се измъчвате, изглежда това...

Инструментите на дявола

Преди много години Дяволът решил да продаде всички инструменти на своя занаят. Подредил ги стриктно в стъклена витрина, за да ги виждат всички. Каква колекция било това! Тук бил блестящият кинжал на Завистта, а до него кротко си почивал чукът на Гнева...

За мишките и хората

Веднъж мишката забелязала, че стопанинът на фермата е сложил капан за мишки. Тя разказала за това на кокошката, овцата и кравата. Но те всичките и отговаряли: "Капанът за мишки е твой проблем, а не наш!" Малко по-късно в капана се хванала змия - и ухапала...

Притча за надеждата

Един младеж бил осъден на смърт за някакво много сериозно престъпление. Присъдата е сурова и не подлежи на обжалване. Отишла майката в тъмницата при сина си и му казала: „Сине, не се отчайвай. Утре ще отида при краля, ще падна в краката му и ще го моля...

Вкуса на болката в живота

Един възрастен учител в Индия се уморил от постоянните оплаквания на ученика си. И тъй, една сутрин го изпратил да донесе сол. Когато се върнал, учителят накарал недоволния младеж да изсипе шепа сол в чаша с вода и после да я изпие. – Какъв вкус има...

Басня за козата и магарето

Един човек гледал коза и магаре. Козата завидяла на магарето, че получава много храна. Затова започнала да му нарежда, че неговата мъка няма край: той или тика воденичното колело, или носи товар на гърба си. Дала му съвет да се престори, че получава епилептичен...

Защо хората са лоши

Попитали Сократ защо хората са толкова лоши един към друг. Той отговорил: – Защото никой не иска да бъде добър към другите, преди те да станат добри към него...

Притча за отровния чай

Живяла някога в едно село млада девойка. Омъжила се и отишла да живее в дома на своя съпруг. Но младата снаха никак не се погаждала със свекърва си. Непрекъснато имали раздори и караници, тъй като възрастната жена все я поучавала и често й правела забележки...