Малката тайна на добрите отношения

Малката тайна на добрите отношения

В две съседни къщи живеели две семейства. Едните през цялото време се карали, докато при другите винаги царели тишина и взаимно разбирателство.

Един ден, изгаряна от завист и любопитство, жената от първото семейство казала на съпруга си:
- Искам да разбереш как живеят нашите съседи и какво правят, та у тях винаги има мир...

Отишъл мъжът, скрил се до един от прозорците на съседната къща и започнал да наблюдава и да се ослушва какво се случва там. В този момент видял, че жената мие пода, но телефонът иззвънял, тя зарязала работата си и се затичала към кухнята. През това време се прибрал съпругът й. И когато отварял вратата, за да си влезе вкъщи, не забелязал кофата с вода на пода, спънал се в нея, тя се съборила, а водата се разляла в антрето.

Като чула шума, жената се върнала и виждайки какво се е случило, започнала да се извинява на съпруга си:

- Съжалявам, скъпи! Прости ми, аз съм виновна...

- Не, миличка, моя беше вината! Ти ми прости...

Разстроил се мъжът от чутото и видяното у своите съседи, навел глава и се върнал обратно вкъщи. А там жена му го чакала и още от вратата го запитала:

- Какво стана, разбра ли нещо?

- Да... – унило отвърнал мъжът.

- И какво? – нетърпелива била жената да узнае каква е тайната на семейното щастие.

- Всичко разбрах! - отвърнал мъжът. - У нас всички са прави, а у тях всички са виновни.

Предишна: История с макове
Следваща: Притча за прозореца и огледалото