Притча за божия магазин

Притча за божия магазин

Една нощ жена засънувала. Видяла тя насън как влиза в магазин. Зад щанда я посрещнал не кой да е, а самият Господ.

- Боже, мили, ти ли си това? -промълвила изненадата женица.

- Аз съм, жено! - уверил я Господ.

- Какво мога да закупя оттук, Боже? -зачудила се жената.

- Всичко можеш да вземеш! -рекъл Бог.

Като чула това, жената си поръчала здраве, любов, пари, щастие и успех. Усмихнал се Бог на желанията ѝ, след което отишъл да вземе стоките за жената. Не след дълго той се появил, носейки в ръката си пликче. В него имало нещо ситно и дрънчащо.

- Тук ли е всичко, което поръчах? -изумила се жената.

- Разбира се. Нима не знаеш, че в магазина ми има само семена? -отвърнал Бог.

Предишна: Притча за борбата между доброто и злото във всеки човек
Следваща: Вола и магарето