Факт

• Обобщаваш ли или събираш факт насън, значи че ще бъдеш неудовлетворен от ниско платената ти работа.

• ФАКТ - ако насън събираш или обобщаваш факти, работата ти ще е ниско доходна и без удовлетворение.