Фактура

• ФАКТУРА - че издаваш, ако сънуваш, трябва да провериш сметките и финансовото си състояние. Ако на теб ти издават фактура, не се радвай на сегашните си приходи.

• ФАКТУРА - Ако сънувате или пишете фактура - малко финансово отклонение; ако на вас ви я дават - очаквайте кратко пътуване.